Neuroleptika eller antipsykotika, som används mot schizofreni kan hjälpa svårt deprimerade, som inte får effekt av antidepressiva. En studie har gjorts med Zeldox och om den stöds av fler studier kan det leda till ett nytt behandlingsalternativ för svårbehandlade depressioner.

En liten studie på 20 personer med generell depression, som inte fick effekt av antidepressiva, har gjorts. Hälften av deltagarna förbättrades (ofta inom en vecka) när antipsykotikat Zeldox gavs i kombination med ett SSRI-antidepressiva t.ex. Cipramil under 6 veckor. 7 personer avbröt studien, varav fyra p.g.a biverkningar från Zeldox. De vanligaste biverkningarna var trötthet, sömnstörningar, rastlöshet och muntorrhet.

Resultaten antyder enbart att Zeldox kan ha effekt vid svårbehandlade depressioner. Ytterligare större studier med bättre design måste till för att effekten skall kunna bevisas.

Kommentar:

För drygt ett år sedan hörde jag av min läkare att atypiska antipsykotika användes i Sverige på prov vid svårbehandlade depressioner. Rättspsykiatrikern Tomas Eriksson påstod i TV att Mijailo Mijailovic led av schizofreni för att han fått Zeldox (och antidepressiva) utskrivet av läkare. Det är inte rätt att diagnosticera schizofreni efter läkemedelsbehandling. Zeldox kan användas förutom på prov vid svårbehandlade depressioner, vid psykotiska depressioner och kanske också vid bipolär sjukdom. Dessutom läkaren som skrev ut Zeldox kan ha feldiagnosticerat schizofreni, vilket är oändligt sannolikare än att en rad rättspsykiatriker skulle gjort fel i sin mycket rigorösare bedömning.

Källa:

WebMD

PubMed

Lägg till kommentar