Andelen med utan sysselsättning mellan olika län:  69 - 85 %

Vi ser att en liten andel patienter använder slutenvård och vi kan inte se någon skillnad mellan kvinnor och män.

20-3 % hade varit inlagda under 2017. Vi ser att antalet patienter som vårdats i slutenvården har sjunkit, från en redan låg nivå, från 2016 till 2017.

Det kan tyda på att trenden är att slutenvårdsvistelsen snarare sjunker än ökar.

Läs Årsrapporten 2017 (som pdf)

 

Innehåller mycket intressant, men att Vetenskapsrådet har gett anslag i tre år för en nationell studie om betydelsen av fysisk aktivitet vid psykos.

Pilotsudien FitForLIfe, som genomförs är förebild för studiens design är intressantast.

Förr var det svårt att få anslag för sådant, men inte idag.

Läs nyhetsbrevet här.

PsykosR:s nyhetssbrev för oktober har kommit och kan läsas på webben.

14:00 Genetiska riskfaktorer för schizofreni.

14:30 Schizofreni och hjärnans byggstenar.

14:50 Bra vård och stöd vid schizofreni.

15:25 Vid vansinnets rand.

Läs om fler visningar. Tack Geta för tipset!

Birgitta Gunnarsson är länsövergripande anhörigkonsulent för psykisk hälsa i Örebro län. Foto: Privat

Föreläsningar fyllda med personliga erfarenheter, men också råd om kost och motion för att förebygga psykisk ohälsa och underlätta rehabliteringen för den som drabbats.

Ungefär så kan programmet för den veckolånga länssatsningen sammanfattas.

Läs mer hos SVT. Tack Geta för tipset!

Har du frågor om schizofreni eller andra psykossjukdomar?

Fråga doktorn ägnar ett helt program Måndagen den 10 september åt era frågor i ämnet.

Har du frågor om psykossjukdomar kan du redan nu skicka in dem till oss här.

Läs mer hos SVT. Tack vnv för tipset!