Mycket i samhället kräver numera att man kan använda dator, surfplatta eller mobiltelefon. 

Att betala räkningar, söka efter information, kontakta läkaren, eller köpa bussbiljett via mobilen kan vara svårt.

På den här sidan kan du få hjälp med att använda digital teknik.

Nedanför hittar du guider som visar hur du gör.

De kan även användas av personal för att ge stöd. Några guider är tänkta att vara ett stöd till samtal om det specifika ämnet. 

Läs mer om Funk-IT.

Schizofreni är en sjukdom som orsakar stort lidande både för drabbade och anhöriga.

Docent Lena Flykt är psykiater och har länge forskat på sjukdomen - hur den kan behandlas med antipsykotiska läkemedel, men också vilken verkan psykosociala insatser kan ha berättar hon om i en podcast.

Läs mer hos Karolinska Institutet.

Johan Cullberg till vänster

Johan Cullberg har ett helt livs erfarenhet av arbete inom psykiatrin.

Här berättar han vad han genom forskning och patientkontakt har lärt sig om schizofreni.

Vad händer i fasen innan man insjuknar?

Vilka reaktioner dyker ofta upp hos den drabbade?

Vad är viktigast att tänka på i behandlingen?

Se videon hos UR. Tack Geta för tipset!

Ett intressant nyhetsbrev har kommit från PsykosRegistret med en del nytt.

Bl.a kan gamla antipsykotika göra det svårare att sluta röka pga dopaminblockering.

Läs nyhetsbrevet på webben här.

Vart är psykiatrin på väg? Helena Dahlberg, Jörgen Herlofson, Herman Holm

Fler videos hittar du här.