Vart är psykiatrin på väg? Helena Dahlberg, Jörgen Herlofson, Herman Holm

Fler videos hittar du här.

Ett intressant nyhetsbrev har kommit från PsykosRegistret med en del nytt.

Bl.a kan gamla antipsykotika göra det svårare att sluta röka pga dopaminblockering.

Läs nyhetsbrevet på webben här.

Lokalen är Aula Medica

Välkommen till Schizofrenidagen 2020 anordnat av Karolinska Institutet och COSYN!

Vi kommer att höra föreläsningar på omväxlande svenska och engelska både om senaste nytt i forskningen, vården och vardagen med schizofreni.

Hur det är att leva med schizofreni

Psychiatrics and schizophrenia: What have we learned?

Schizofreni – symtom och behandling

Psychiatric Genetics and Precision Medicine

Läs mer hos Karolinska Institutet.

På Åsa Folkhögskola:

Hälsa som livsstil

Diplomerat digital – IT säkert. Om att använda smartphone.

Läs mer hos RSMH.

Regeringen ger Statistiska centralbyrån i uppdrag att ta fram och redovisa statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten ska även göra ett analysarbete för att möjliggöra förbättring av statistiken på området.

Läs mer hos Regeringskansliet.