Drygt 7000 registrerade:

Bara 1 % hemlösa, gruppboende 18 %, boendestöd 16 % och eget boende 61%.

Drygt 20% är i arbete eller arbetsmarknadsåtgärd. Mer än hälften saknar helt sysselsättning.

42 % har fetma.

46 % är i remission, som är minst 6 månader av inga eller milda symptom, som inte stör personens beteende och som inte kan ge schizofrenidiagnos.

I stort sett alla patienterna behandlas med läkemedel och mindre än 10% har inte antipsykotika. 42% har bensodiazepiner eller liknande, 28% antidepressiva, 13% stämningsstabiliserande och 1% ADHD läkemedel. 20% med antipsykotika får depåinjektioner.

Olanzapin vanligaste antipsykotikat följt av aripiprazol och klozapin.

Läs mer hos PsykosR.

Chefredaktören för Psychiatric Times och psykiatern John J. Miller berättar om behandlingen av schizofreni. 

Det gäller att behandla psykosen så tidigt som möjligt, röster kan motverkas genom att lyssna på en ljudbok och missbruk förvärrar sjukdomen.

En mycket bra och nyttig video på 18 minuter.

Se videon hos Psychiatric Times.

Mycket i samhället kräver numera att man kan använda dator, surfplatta eller mobiltelefon. 

Att betala räkningar, söka efter information, kontakta läkaren, eller köpa bussbiljett via mobilen kan vara svårt.

På den här sidan kan du få hjälp med att använda digital teknik.

Nedanför hittar du guider som visar hur du gör.

De kan även användas av personal för att ge stöd. Några guider är tänkta att vara ett stöd till samtal om det specifika ämnet. 

Läs mer om Funk-IT.

Johan Cullberg till vänster

Johan Cullberg har ett helt livs erfarenhet av arbete inom psykiatrin.

Här berättar han vad han genom forskning och patientkontakt har lärt sig om schizofreni.

Vad händer i fasen innan man insjuknar?

Vilka reaktioner dyker ofta upp hos den drabbade?

Vad är viktigast att tänka på i behandlingen?

Se videon hos UR. Tack Geta för tipset!

Schizofreni är en sjukdom som orsakar stort lidande både för drabbade och anhöriga.

Docent Lena Flykt är psykiater och har länge forskat på sjukdomen - hur den kan behandlas med antipsykotiska läkemedel, men också vilken verkan psykosociala insatser kan ha berättar hon om i en podcast.

Läs mer hos Karolinska Institutet.

Vart är psykiatrin på väg? Helena Dahlberg, Jörgen Herlofson, Herman Holm

Fler videos hittar du här.