Regeringen ger Statistiska centralbyrån i uppdrag att ta fram och redovisa statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten ska även göra ett analysarbete för att möjliggöra förbättring av statistiken på området.

Läs mer hos Regeringskansliet.

Det får Socialstyrelsen för att göra insatser för bättre psykisk hälsa och utveckla och sprida kunskap till landets regioner och kommuner.

Läs mer i Dagens Medicin.

Andelen med utan sysselsättning mellan olika län:  69 - 85 %

Vi ser att en liten andel patienter använder slutenvård och vi kan inte se någon skillnad mellan kvinnor och män.

20-3 % hade varit inlagda under 2017. Vi ser att antalet patienter som vårdats i slutenvården har sjunkit, från en redan låg nivå, från 2016 till 2017.

Det kan tyda på att trenden är att slutenvårdsvistelsen snarare sjunker än ökar.

Läs Årsrapporten 2017 (som pdf)

 

PsykosR:s nyhetssbrev för oktober har kommit och kan läsas på webben.

Innehåller mycket intressant, men att Vetenskapsrådet har gett anslag i tre år för en nationell studie om betydelsen av fysisk aktivitet vid psykos.

Pilotsudien FitForLIfe, som genomförs är förebild för studiens design är intressantast.

Förr var det svårt att få anslag för sådant, men inte idag.

Läs nyhetsbrevet här.

Birgitta Gunnarsson är länsövergripande anhörigkonsulent för psykisk hälsa i Örebro län. Foto: Privat

Föreläsningar fyllda med personliga erfarenheter, men också råd om kost och motion för att förebygga psykisk ohälsa och underlätta rehabliteringen för den som drabbats.

Ungefär så kan programmet för den veckolånga länssatsningen sammanfattas.

Läs mer hos SVT. Tack Geta för tipset!