Har det ökande antalet psykiatriska diagnoser någon effekt på de med psykisk sjukdom?

Enligt en ny studie när definitionerna av psykisk sjukdom blir bredare så får de med depression eller andra vanliga psykiska sjukdomar mindre stöd från vänner och familjemedlemmar än personer med andra allvarligare sjukdomar, som t.ex schizofreni.

En allvarligare diagnos som schizofreni eller bipolär mani kan leda till bortstötning och diskriminering av bekanta och främlingar samtidigt som stödet ökar från familj och vänner.

Läs mer i MedicalXpress.

Du har inte rätt att posta kommentarer