En internationell studie av australiensiska forskare visar att mord på främlingar av personer med schizofreni är exceptionellt sällsynt och också oförutsedda händelser.

Det inträffar 1 fall på 14 miljoner innevånare och år.

De som begick dessa dåd var oftare hemlösa eller hade tidigare visat på antisocialt beteende.

Hälften hade också aldrig fått behandling mot schizofreni.

Forskarna säger att allmänhetens rädsla för de med schizofreni är helt ogrundad.

Läs mer på EurekAlert.

Du har inte rätt att posta kommentarer