Hans Långström

Den norske terroristen Anders Breivik har fått diagnosen paranoid schizofreni.

Diagnosen är omdiskuterad och Breivik ska genomgå en ny undersökning före rättegången i april.

Oavsett utgången är benägenhet att tillgripa våld ovanlig bland personer med schizofreni, visar forskning vid Karolinska Institutet (KI).

Läs mer hos Schizofreniförbundet.

Lägg till kommentar