Forskaren 

Med förbättrade kunskaper om orsakerna till patienternas ökade våldsrisker kan vi implementera ännu bättre behandlingar och miljöinsatser som på sikt kan bidra till att minska deras och andras lidanden.

Av de friska deltagarna i studien hade cirka 3 procent blivit lagförda.

Bland patienter med bipolär sjukdom hade motsvarande andel ökat till 11 procent.

Högst andel lagförda återfanns emellertid bland patienter med schizofrenidiagnos där 23 procent hade råkat ut för samma öde.

Det visade sig att mellan cirka 50-70% av våldet kunde tillskrivas ärftliga faktorer.

Läs mer hos Göteborgs Posten.