Flera chefer i psykiatrin bedömer att fler människor kommer att behöva vård och stödjande insatser.

Samtidigt ökar inte resurserna.

Det visar en enkät från den ideella organisationen Suicide zero, som också varnar för att vårdskulden kan få negativa följder för patienterna.

Läs mer i Läkartidningen.