Läs mer hos HCPLive.

Hans bok finns som e-bok

För snart 20 år sedan fick Marcus Sandborg diagnosen schizofreni.

Då hade han flera år av missbruk, psykoser och destruktivt liv bakom sig.

Läs mer i Göteborgs-Posten.

Khai Chau

I juni 1990, började min resa in i psykiatrin, under mina unga bästa år, vilket också är mycket vanligt när det gäller ny-insjuknade i psykos.

Den hade ju kommit smygande, under lång tid, så man kan inte peka på någon särskild orsak.

Inte ens min läkare kunde svara på det, förutom att han menade att man kunde hantera själva symtomen.

Läs mer i RSMHBloggen.

Lovisa Rydén

Ända sedan jag fick min första diagnos, bipolär sjukdom, har jag levt med ett dilemma: vad svarar jag på frågan ”Hur är det att vara psykiskt sjuk?”.

I denna blogg skriver jag för att andra ska kunna förstå hur det är att vara psykiskt sjuk, om de aldrig upplevt det själva.

Jag vill också visa att det går att nå en plats i livet där man är i balans och mår bra.

Läs mer i RSMHBloggen.

Hur ska vi designa städer i framtiden och vilka miljöer är viktiga för att vi ska kunna leva och må bra?

Grönområdens effekt på vårt välbefinnande har studerats i en ny avhandling vid Stockholms universitet.

Trädens ålder, höjd och gleshet verkar t ex vara av vikt för hur vi upplever skogens stressreducerande effekt.

Gammal och inte alltför tät skog är enligt avhandlingen bäst för att minska stress.

Läs mer hos Stockholms Naturvetenskapliga Fakultet.

Pebbles Karlsson Ambrose var 27 när hon fick sin första psykos.

När hon var 35 fick hon sin andra och diagnosen schizoaffektivt syndrom.

Men med hjälp av medicin, terapi och skrivande fungerar livet bra.

Läs mer i Dagens Nyheter.