Jimmie Trevett

Jag vill skriva några rader om återhämtning och om att ta tillbaka makten över sitt eget liv.

Återhämtning är så viktigt och centralt för att förändra synen på psykisk ohälsa.

Själva tankesättet har betytt att det är möjligt att kasta kronikerbegreppet över bord.

Psykisk ohälsa kan istället ses som en del av livet och som något alla kan återhämta sig ifrån.

Även personer med lite svårare psykisk ohälsa kan återhämta sig stegvis.

Läs mer i RSMHBloggen.

Lyssna till Radio Galen, ett program av RSMH:s lokalförening i Lund.

I programmet intervjuas Conny Allaskog om återhämtningsguiden och dess användning i bland annat region Skåne.

Läs mer hos RSMH.

Läs mer hos HCPLive.

Khai Chau

I juni 1990, började min resa in i psykiatrin, under mina unga bästa år, vilket också är mycket vanligt när det gäller ny-insjuknade i psykos.

Den hade ju kommit smygande, under lång tid, så man kan inte peka på någon särskild orsak.

Inte ens min läkare kunde svara på det, förutom att han menade att man kunde hantera själva symtomen.

Läs mer i RSMHBloggen.

Hans bok finns som e-bok

För snart 20 år sedan fick Marcus Sandborg diagnosen schizofreni.

Då hade han flera år av missbruk, psykoser och destruktivt liv bakom sig.

Läs mer i Göteborgs-Posten.

Hur ska vi designa städer i framtiden och vilka miljöer är viktiga för att vi ska kunna leva och må bra?

Grönområdens effekt på vårt välbefinnande har studerats i en ny avhandling vid Stockholms universitet.

Trädens ålder, höjd och gleshet verkar t ex vara av vikt för hur vi upplever skogens stressreducerande effekt.

Gammal och inte alltför tät skog är enligt avhandlingen bäst för att minska stress.

Läs mer hos Stockholms Naturvetenskapliga Fakultet.