Hur ska vi designa städer i framtiden och vilka miljöer är viktiga för att vi ska kunna leva och må bra?

Grönområdens effekt på vårt välbefinnande har studerats i en ny avhandling vid Stockholms universitet.

Trädens ålder, höjd och gleshet verkar t ex vara av vikt för hur vi upplever skogens stressreducerande effekt.

Gammal och inte alltför tät skog är enligt avhandlingen bäst för att minska stress.

Läs mer hos Stockholms Naturvetenskapliga Fakultet.

Lovisa Rydén

Ända sedan jag fick min första diagnos, bipolär sjukdom, har jag levt med ett dilemma: vad svarar jag på frågan ”Hur är det att vara psykiskt sjuk?”.

I denna blogg skriver jag för att andra ska kunna förstå hur det är att vara psykiskt sjuk, om de aldrig upplevt det själva.

Jag vill också visa att det går att nå en plats i livet där man är i balans och mår bra.

Läs mer i RSMHBloggen.

Pebbles Karlsson Ambrose var 27 när hon fick sin första psykos.

När hon var 35 fick hon sin andra och diagnosen schizoaffektivt syndrom.

Men med hjälp av medicin, terapi och skrivande fungerar livet bra.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Återfall i psykos leder till lidande.

När någon återfaller i psykos är det risk för att den personen tar sitt liv eller att någon annan skadas.

Därför fokuserar Schizofreniförbundet på att sprida kunskap om riskerna.

Fredrik Gothnier, RSMH

I dag på nyårsdagen begås flest självmord under året.

Till er som går i de tankarna vill jag med bestämdhet säga: Gör det inte! 

Livet kan vända till det bättre, även om det inte känns så nu. Jag talar utifrån egen erfarenhet, skriver Fredrik Gothnier från Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH.

Läs mer i Expressen.

Den som drabbas av psykos behöver tidigt få medicinska, psykologiska och sociala insatser för att kunna återhämta sig, men stödet som finns är ofta svårt att överblicka. Hur ska psykiatri, socialtjänst, arbetsförmedling och fler aktörer samverka så att Socialstyrelsens riktlinjer förverkligas?

Sveriges läkarförbund i samarbete med Natur & Kultur
Datum: 3 juli 
Tid: kl. 09.50 – 10.40
Plats: Slottsterrassen 6, Visby

Medverkande:

  • Johan Cullberg, professor i psykiatri/författare
  • Sofia Rydgren Stale, psykiater, andre vice ordförande, Sveriges läkarförbund
  • Pontus Strålin, med.dr, överläkare vid Psykosprogrammet, Psykiatri Sydväst, Stockholm

Läs mer på lakarforbundet.se