Återfall i psykos leder till lidande.

När någon återfaller i psykos är det risk för att den personen tar sitt liv eller att någon annan skadas.

Därför fokuserar Schizofreniförbundet på att sprida kunskap om riskerna.