Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Klanggedin Profilbild Klanggedin - 1 sekund sedan

Nä.. det sägs att man känner igen saker hos andra som man har hos sig själv. Det jag tror är att det inte är så ovanligt att bete sig som jag, men i mångt och mycket är det smärtsamt att sitta och prata med någon som bara bryr sig om sig själv

Klanggedin Profilbild Klanggedin - 1 minut sedan

Jag vet inte. En del bara säger nått för att säga nått. Det tål inte jag.

Modesty Profilbild Modesty - 2 minuter sedan

Jag har också haft stora problem med artighetskonversationer men efter min psykos så funkar min hjärna sämre så jag är inte så bra på komplexa resonemang längre. Man kan liksom inte både undvika komplexa resonemang och artighetskonversationer då blir det inte så mycket konverserat över huvudtaget så jag har fått börja gilla artighetskonversationer. Hur menar du, inte bara du som är oärlig?

Klanggedin Profilbild Klanggedin - 5 minuter sedan

Det är inte bara jag som är oärlig

Klanggedin Profilbild Klanggedin - 9 minuter sedan

Men nu är jag avslappnad, det var jag inte när jag höll på, Jag är så less på alla halvmesyrer. -Hur mår du? -Jag mår bra! Det är ingen som bryr sig.

Modesty Profilbild Modesty - 11 minuter sedan

Du kanske gör människor illa om du korsar gränser och så tolkar andra det som att du inte bryr dig. Du kanske skulle tjäna på att vara mer öppen som du är nu.

Klanggedin Profilbild Klanggedin - 17 minuter sedan

Det var en person på min sociala hubb som tyckte det var roligt att beskriva mig så

Modesty Profilbild Modesty - 19 minuter sedan

Har du hört från andra att du är psykopat?

Klanggedin Profilbild Klanggedin - 22 minuter sedan

Visst men det blir problem med omgivningen, vet inte vad folk tycker men jag har hört att en del bl.a. psykopat och så.. Det är inte så lätt att skaka av sig och samtidigt veta vad andra tycker är okej..

Modesty Profilbild Modesty - 25 minuter sedan

Ja, men det som har hänt har hänt. Det kan man bara bearbeta och förhålla sig till. Det går inte att förändra. Och eftersom det som har hänt, har hänt så är det naturligt att få en identitetskris och då får man tillåta sig att ha det.

Skriklådan är bara för medlemmar

Många återfall i psykos kan göra antipsykotikan verkningslös 

Skapad: 27 december 2018 

Flera återfall kan göra att effekten av antipsykotikan kan försämras, så att behandlingsresistens uppstår i alla fall som partiell orsak.

Nackdelarna av återfall är också avbrott från ev arbete eller skola, men också biologiska förändringar i hjärnan.

Återfall försämrar chans till återhämtning och är jobbigt för anhöriga samt ger samhället stora kostnader för inläggningarna.

Återfall kan också göra att man hamnar på rättspsyk.

Att försöka minimera återfall är därför viktigt

Läs mer hos MD.

schizofreni

Aripiprazol verkar vara en dopamin-serotoninstabiliserare enligt nya rön.

Vid schizofreni anses dopamin vara förhöjt i en del av hjärnan, vilket ger bl.a. hallucinationer. I en annan del av hjärnan är dopaminet för lågt, vilket ger negativa symptom.

Äldre neuroleptika har effekt på positiva symptom genom att blockera dopamin i hjärnan, men tyvärr så påverkas inte negativa symptom och biverkningar på kroppsrörelser kan uppstå, eftersom de också styrs av dopamin.

Atypiska neuroleptika t.ex. Leponex, Risperdal, Zyprexa ger mindre effekt på kroppsrörelser, men kan ge andra biverkningar, som t.ex. viktökning och därmed diabetes.

Partiella agonister och dopaminstabiliserare är nya typer av neuroleptika, som befinner sig under utprovning. Partiella agonister verkar genom att både ge svag dopamineffekt samt svagt dopaminblockerande effekt. Dopaminstabiliserare, som utvecklas av nobelpristagaren Arvid Carlsson, skall normalisera dopaminet dvs där det är för högt eller lågt så blir det normalt.

Aripiprazol, som kommer att finnas på apoteken om 6 månader troligen, har sagts vara en partiell agonist. Nu har farmakologer i provrörsförsök visat att medlet är en dopamin-serotoninstabiliserare. Det är intressant, dels pga av både dopamin och serotonin tros vara inblandade i schizofreni, men också eftersom dopaminstabiliserare först skulle komma om 5 år annars.

Det finns c:a 4000 patienter som fått aripiprazol redan. Effekten på positiva och negativa symptom har varit likvärdig med Haldol och Risperdal.

Förhoppningen är att effekten på negativa och kognitiva symptom skall vara bättre. Aripiprazol påverkar inte prolaktin, kroppsrörelser, hjärtats QTc-tid eller kroppsvikten.

En nackdel som framkommit i vissa studier är ökad risk för akatisi vid viss dos. Det kommer dock att ta flera år att utvärdera aripiprazols effekt och biverkningar, som det gör för alla nya läkemedel.

Kommentar:

När medel mot schizofreni med ny verkningsmekanism kommer borde de tidigt testas på personer, som inte fått effekt av neuroleptika (c:a 10 %). Förmodligen borde myndigheterna införa detta som krav, då 20 % av patienterna med schizofreni står för 80 % av samhällets kostnader enligt WHO. Ur såväl humanitär som ekonomisk synpunkt finns anledning till att kräva detta och det är viktigt nu eftersom det finns väldigt många helt nya läkemedel mot schizofreni under utprovning.

Källa:

Burris KD, Molski TF, Xu C, Ryan E, Tottori K, Kikuchi T, Yocca FD, Molinoff PB.
Aripiprazole, a novel antipsychotic, is a high-affinity partial agonist at human dopamine D2 receptors.
J Pharmacol Exp Ther 2002 Jul;302(1):381-9

Lägg till kommentar