Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 11 minuter sedan

Waterlo bridge

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 1 timme sedan

zoegas godnattvalsen får du lära dig. Sista chansen att få tjejen med hem

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 4 timmar sedan

Gott zoegas, jag har nu lång startsträcka Kaffe nu

zoegas Profilbild zoegas - 4 timmar sedan

Kaffe o kaviarmacka

zoegas Profilbild zoegas - 5 timmar sedan

Morrn!

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 5 timmar sedan

God Morgon!

wasp Profilbild wasp - 5 timmar sedan

God morgon!!

zoegas Profilbild zoegas - 11 timmar sedan

:natti

björk Profilbild björk - 11 timmar sedan

:natti :natti :natti

björk Profilbild björk - 11 timmar sedan

Min Mamma och jag brände en dag exakt 1000 spänn för de minns jag kläder minigolf & dylikt

Skriklådan är bara för medlemmar

Många återfall i psykos kan göra antipsykotikan verkningslös 

Skapad: 27 december 2018 

Flera återfall kan göra att effekten av antipsykotikan kan försämras, så att behandlingsresistens uppstår i alla fall som partiell orsak.

Nackdelarna av återfall är också avbrott från ev arbete eller skola, men också biologiska förändringar i hjärnan.

Återfall försämrar chans till återhämtning och är jobbigt för anhöriga samt ger samhället stora kostnader för inläggningarna.

Återfall kan också göra att man hamnar på rättspsyk.

Att försöka minimera återfall är därför viktigt

Läs mer hos MD.

Risken för cancer verkar vara 40 % lägre vid schizofreni. I hundraår har det spekulerats att schizofreni skulle ge minskad risk för cancer och nu har det kommit en undersökning som tyder på det. Under 1986 samlades data om personer med schizofreni (130 st), som avlidit i cancer i 1 % av USA:s befolkning och jämfördes med gruppen, som avlidit i cancer utan schizofreni. Efter justering för kortare livslängd, ålder, ras, kön, äktenskap, utbildning, rökning och sjukhusvistelse året före döden, så framkom att cancerrisken var 40 % lägre vid schizofreni. Forskarna anser att en undersökning som skulle följa levande patienter skulle vara säkrare sk prospektiv studie och då skulle också mer exakta besked om medicineringen fås. De diskuterar också om neuroleptika kan vara orsaken och om den ökande användningen av atypiska neuroleptika kan förändra cancerrisken.

Kommentar:

Antipsykotika har funnits i 50 år och därför undrar man om det är självklart att antipsykotika minskar cancerrisken - spekulationerna har ju pågått i 100 år. Allergi har jag tidigare läst skall ge mindre risk för cancer, men det är ju en immunologisk sjukdom, som också ofta medcineras med antihistaminer. Många antipsykotika har en antihistamineffekt, men jag tvivlar själv på en koppling här. Intressant, att det finns en fördel med sjukdomen.

Källa:

Cohen M, Dembling B and Schorling J.
The association between schizophrenia and cancer: a population-based mortality study.
Schizophr Res 57(2-3):139,(2002)
Lägg till kommentar