Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Klanggedin Profilbild Klanggedin - 1 minut sedan

Flera av mina svar har skickats ut till quora digest för att flera ska få tillgång till det.

Klanggedin Profilbild Klanggedin - 6 minuter sedan

*mitt

Klanggedin Profilbild Klanggedin - 6 minuter sedan

Visste du att man mest uppskattade svar på quora handlar om autistisk utveckling och intelligens... Mitt i **** vad asperger handlar om

Klanggedin Profilbild Klanggedin - 8 minuter sedan

Jag är så pass kunnig i psykiatri

Modesty Profilbild Modesty - 12 minuter sedan

Haha... varför kan du allt om asperger?

Modesty Profilbild Modesty - 12 minuter sedan

Det är sant. Jag tror att jag har en släng av nästan alla diagnoser, faktiskt.

Klanggedin Profilbild Klanggedin - 12 minuter sedan

Jag kan allt om asperger

Geta Profilbild Geta - 15 minuter sedan

Personer med Aspergers syndrom gillar inte artighetsfraser/kallprat.

Klanggedin Profilbild Klanggedin - 17 minuter sedan

Har börjat med daglig verksamhet också. Det är nytt

Klanggedin Profilbild Klanggedin - 17 minuter sedan

Det som är svårt att veta. Allt jag ska göra i dagsläget tar mycket tankemöda för att kunna göra, jag tränar på att bara vara spontant istället och inte bry sig så mycket men det blir mycket tär. Tror det är p.g.a medicinsänkningen!

Skriklådan är bara för medlemmar

Många återfall i psykos kan göra antipsykotikan verkningslös 

Skapad: 27 december 2018 

Flera återfall kan göra att effekten av antipsykotikan kan försämras, så att behandlingsresistens uppstår i alla fall som partiell orsak.

Nackdelarna av återfall är också avbrott från ev arbete eller skola, men också biologiska förändringar i hjärnan.

Återfall försämrar chans till återhämtning och är jobbigt för anhöriga samt ger samhället stora kostnader för inläggningarna.

Återfall kan också göra att man hamnar på rättspsyk.

Att försöka minimera återfall är därför viktigt

Läs mer hos MD.

Risken för cancer verkar vara 40 % lägre vid schizofreni. I hundraår har det spekulerats att schizofreni skulle ge minskad risk för cancer och nu har det kommit en undersökning som tyder på det. Under 1986 samlades data om personer med schizofreni (130 st), som avlidit i cancer i 1 % av USA:s befolkning och jämfördes med gruppen, som avlidit i cancer utan schizofreni. Efter justering för kortare livslängd, ålder, ras, kön, äktenskap, utbildning, rökning och sjukhusvistelse året före döden, så framkom att cancerrisken var 40 % lägre vid schizofreni. Forskarna anser att en undersökning som skulle följa levande patienter skulle vara säkrare sk prospektiv studie och då skulle också mer exakta besked om medicineringen fås. De diskuterar också om neuroleptika kan vara orsaken och om den ökande användningen av atypiska neuroleptika kan förändra cancerrisken.

Kommentar:

Antipsykotika har funnits i 50 år och därför undrar man om det är självklart att antipsykotika minskar cancerrisken - spekulationerna har ju pågått i 100 år. Allergi har jag tidigare läst skall ge mindre risk för cancer, men det är ju en immunologisk sjukdom, som också ofta medcineras med antihistaminer. Många antipsykotika har en antihistamineffekt, men jag tvivlar själv på en koppling här. Intressant, att det finns en fördel med sjukdomen.

Källa:

Cohen M, Dembling B and Schorling J.
The association between schizophrenia and cancer: a population-based mortality study.
Schizophr Res 57(2-3):139,(2002)
Lägg till kommentar