Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Miika Profilbild Miika - 7 minuter sedan

God morgon Nisse!

Jocke Profilbild Jocke - 2 timmar sedan

Ja du Nisse! är det full sprutt på gubben nu? lol

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 2 timmar sedan

God morgon Jocke och Miika! :old

Jocke Profilbild Jocke - 3 timmar sedan

God morgon!

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 3 timmar sedan

God morgon wasp! :old

wasp Profilbild wasp - 3 timmar sedan

God morgon!!

Nissegossen Profilbild Nissegossen - 3 timmar sedan

:yaya :old

vnv Profilbild vnv - 8 timmar sedan

:sleep

vnv Profilbild vnv - 8 timmar sedan

:natti

vnv Profilbild vnv - 9 timmar sedan

(Börjar måndagkväll = 10 december, 2018..... & jag funderar på att sticka från stan då jag ogillar stora folksamlingar haha :D ....)

Skriklådan är bara för medlemmar

Hälften av unga i Norge blir återhämtade från schizofreni 

Skapad: 21 juli 2018 

Viktigt att få fram budskapet att schizofreni inte är en hopplös sjukdom säger professor Kenneth Hugdahl vid Universitetet i Bergen

Efter 4 år av olika behandlingar var 55 % delvist eller fullständigt återställda.

Resultatet är mycket bättre än vad tidigare angivits och inger hopp.

Genomsnittsåldern var 21 år för de som påbörjade studien.

Alla patienter hade fått psykosociala behandlingar, som sjukdomshantering, familjeutbildning och familjeintervention.

Alla hade fått gruppsamtal och en del hade fått KBT mot psykossymptom.

De hade också fått hjälp med att kunna arbeta.

De som tillfrisknade hade större motståndskraft för att hantera kriser och påfrestningar. Kanske kan behandling komma som stärker motståndskraften.

Att kunna lägga sjukdomen bakom sig och se framåt är viktigt för att kunna tillfriskna.

Läs mer hos forskning.no.

Det är nog bara ett par procent i Sverige som fått denna intensiva behandling som nyinsjuknade.

 

Risken för cancer verkar vara 40 % lägre vid schizofreni. I hundraår har det spekulerats att schizofreni skulle ge minskad risk för cancer och nu har det kommit en undersökning som tyder på det. Under 1986 samlades data om personer med schizofreni (130 st), som avlidit i cancer i 1 % av USA:s befolkning och jämfördes med gruppen, som avlidit i cancer utan schizofreni. Efter justering för kortare livslängd, ålder, ras, kön, äktenskap, utbildning, rökning och sjukhusvistelse året före döden, så framkom att cancerrisken var 40 % lägre vid schizofreni. Forskarna anser att en undersökning som skulle följa levande patienter skulle vara säkrare sk prospektiv studie och då skulle också mer exakta besked om medicineringen fås. De diskuterar också om neuroleptika kan vara orsaken och om den ökande användningen av atypiska neuroleptika kan förändra cancerrisken.

Kommentar:

Antipsykotika har funnits i 50 år och därför undrar man om det är självklart att antipsykotika minskar cancerrisken - spekulationerna har ju pågått i 100 år. Allergi har jag tidigare läst skall ge mindre risk för cancer, men det är ju en immunologisk sjukdom, som också ofta medcineras med antihistaminer. Många antipsykotika har en antihistamineffekt, men jag tvivlar själv på en koppling här. Intressant, att det finns en fördel med sjukdomen.

Källa:

Cohen M, Dembling B and Schorling J.
The association between schizophrenia and cancer: a population-based mortality study.
Schizophr Res 57(2-3):139,(2002)
Lägg till kommentar