Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Klanggedin Profilbild Klanggedin - 36 sekunder sedan

500 tusen registrerade användare, 160 tusen aktiva medlemmar, företaget är värt 83 miljoner dollar. Handlar om att ställa och svar frågor till varandra.

Modesty Profilbild Modesty - 6 minuter sedan

jag har aldrig använt det

Modesty Profilbild Modesty - 10 minuter sedan

Alltså nu är jag säkert lite bakom men jag vet faktiskt inte riktigt vad quora är för något.

Klanggedin Profilbild Klanggedin - 13 minuter sedan

Flera av mina svar har skickats ut till quora digest för att flera ska få tillgång till det.

Klanggedin Profilbild Klanggedin - 18 minuter sedan

*mitt

Klanggedin Profilbild Klanggedin - 18 minuter sedan

Visste du att man mest uppskattade svar på quora handlar om autistisk utveckling och intelligens... Mitt i **** vad asperger handlar om

Klanggedin Profilbild Klanggedin - 20 minuter sedan

Jag är så pass kunnig i psykiatri

Modesty Profilbild Modesty - 24 minuter sedan

Haha... varför kan du allt om asperger?

Modesty Profilbild Modesty - 24 minuter sedan

Det är sant. Jag tror att jag har en släng av nästan alla diagnoser, faktiskt.

Klanggedin Profilbild Klanggedin - 24 minuter sedan

Jag kan allt om asperger

Skriklådan är bara för medlemmar

Många återfall i psykos kan göra antipsykotikan verkningslös 

Skapad: 27 december 2018 

Flera återfall kan göra att effekten av antipsykotikan kan försämras, så att behandlingsresistens uppstår i alla fall som partiell orsak.

Nackdelarna av återfall är också avbrott från ev arbete eller skola, men också biologiska förändringar i hjärnan.

Återfall försämrar chans till återhämtning och är jobbigt för anhöriga samt ger samhället stora kostnader för inläggningarna.

Återfall kan också göra att man hamnar på rättspsyk.

Att försöka minimera återfall är därför viktigt

Läs mer hos MD.

Kognitiv beteendeterapi har effekt vid schizofreni och rekommenderas och används i många länder. På en orienteringskurs i Kognitiv Beteendeterapi (KBT) föreläste psykologen Annika Sjöblom, Psykosrehabkliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala om KBT vid schizofreni.

Vid schizofreni har:

25-50 % psykotiska symptom trots medicinering.
60 % allvarlig panikångest.
70 % social ängslan.
65 % minst en depressiv period under 3 år.
30 % har planerat att ta sitt liv.
10-15 % suiciderar.

En form av KBT-behandling vid schizofreni är kursen "Ett självständigt liv" dvs patientutbildningen. Den handlar om läkemedel, tecken på återfall, aktivitetsplanering och sårbarhet/belastning. Även konkreta saker som hygien och klädsel. Utbildningen är problemlösningsinriktad. Hon anser att terapeuten måste vara flexibel, personlig och tillåtande (låter som motsatsen till vård av äldre märke). Det är viktigt med struktur för den som är psykotisk, liksom ett gott bemötande och vänlighet.

Vad är då kognitiv beteendeterapi?

Ett sätt att förändra tankar och beteende, som ett medel att nå målet - emotionell förändring.

KBT kännetecknas av:

- struktur och målinriktning
- problemorientering
- både terapeut och patient aktiv
- fokusering på nuet
- hemuppgifter
- empiriskt förankrade metoder
- arbetsättet = samarbete
- frågor som ger eftertanke
- pragmatiskt arbetssätt

Kommentar:

Att panikångest är så vanligt var en nyhet. Att KBT är integrerat i patientutbildningen är också nytt. I USA vet jag några som brukar få KBT mot specifika problem t.ex. vanföreställningar och det trodde jag att satsningen på KBT som Socialstyrelsen förordat skulle utmynna i.

Det kanske är svårt att förstå hur det praktiskt fungerar. Ett verkligt exempel.

En person använder alltid solglasögon för att inte folk skall se in i hennes hjärna. Terapeuten ber henne ta av sig glasögonen i 30 sekunder. Han säger att han inte kan se annat än ögonen och undrar vad hon har för bevis. Hon säger att folk tittar på henne och skrattar, vilket han förklarar på andra sätt. Han säger att hon skall fortsätta använda solglasögonen i en vecka om hon känner sig säkrare då. Nästa vecka upprepas det genom att hon utfrågas igen vad hon har för bevis.

Jag vet en person, som brukar behandla sig själv med KBT efter att ha läst om det. Ibland när han är ute, så får han för sig att folk pratar om honom. Han snappar upp ordet dåligt och tror att de menar att han är dålig. Han frågar sig då vad han har för bevis att de pratat om honom. Skulle han själv säga det om någon som var inom hörhåll? Han kommer då fram att de måste pratat om vädret eller något helt annat. Också inser han att även om det skulle handlat om honom så spelar det ingen roll för honom vad de där två bonnläpparna tycker.

Källa:

Reslegård,C.
Noteringar från en orienteringskurs i KBT.
Psyche 5 s20-23 (2002)
Lägg till kommentar