Självhjälp

Sittandet hotar vår hälsa

Hellenius

Professor Mai-Lis Hellénius. Hur är det med sofflocket?

Med mindre stillasittande och bättre kostvanor kan många sjukdomar förebyggas och läkemedelsanvändningen minska.

Hälsosamma levnadsvanor på Kloka Listan kan vara ytterligare ett steg mot en bättre folkhälsa, tror professor Mai-Lis Hellénius, som fram till årsskiftet ledde arbetet i specialitetsrådet för hälsofrämjande arbete under Stockholms medicinska råd.

Hon refererade till en artikel i Lancet där var tionde förtida dödsfall beräknas kopplat till stillasittande

Läs mer hos Janusinfo.

0
0
0
s2smodern

Apotek Hjärtat lanserar hälsotest på nätet

Hälsokvittot

Kedjan erbjuder ett antal korta nättest inom olika områden så som motion, mat- och alkoholvanor.

Testet, som kallas Hälsokvittot, är utvecklat tillsammans med Preben Bendtsen, professor vid institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet, och bygger på Socialstyrelsens rekommendationer.

Läs mer hos Dagens Apotek.

Gå till hälsotestet Hälsokvittot.

0
0
0
s2smodern

Hur tillförlitliga är självtester om vårt eget mående?

Vid tydlig nedsättning av kognitionen och vid disorganisation svårt att veta hur man mår

En ny studie har gjorts för att undersöka hur pålitligt personer med schizofreni (50 personer) rapporterar själv om sitt mående med testet Subjective Well-being under Neuroleptics scale-Short form (SWNS) genom att göra om testet kort tid efter första testet. 

Resultatet tydde på dålig tillförlitlighet av testet var kopplat till kognitiva nedsättning och disorganisation (ger stört tänkande, stört tal och stört beteende).

Bara 8 % fick identiska resultat vid samma testtillfälle.

Forskarna säger att personer med schizofreni med tydlig kognitiv nedsättning och disorganisation kan man inte riktig lita på när de bedömer själva sitt eget mående. 

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

0
0
0
s2smodern

Hur blir man framgångsrik med schizofreni?

UCLA

UCLA = University of California Los Angeles

En studie på 10 män och kvinnor i Los Angeles, som alla hade haft psykotiska symptom, men hade hög utbildning eller avancerade jobb.

De använde olika strategier för att hålla sig friska, som att undvika stressfyllda situationer, undvika droger/alkohol och ta medicinen.

De använde olika kognitiva strategier för att komma ifrån problematiska tankar och försöka komma fram till om de var verkliga.

Också religion och andlighet samt motion och diet användes mot symptom. För vissa hjälpte lugna platser. medan andra aktiverade sig.

Arbete och studier verkade distraherande, medan andra tyckte det gav en känsla att att tillhöra något.

Men hälften hade svårigheter i sitt dagliga liv, saknade nära kontakt med någon veckan innan eller hade haft hallucinationer eller vanföreställningar. 

Läs mer hos Newsroom UCLA.

0
0
0
s2smodern

36 % med psykos får för lite motion

jogging

Aerobisk motion, som ger flås - jogging och gym för bättrar också kognition = tankeförmåga

Personer med psykoser motionerar mindre än normalt jämfört med allmänheten. Beror på sjukdomen och faktorer som depression, kognitiva problem, rörelsesvårigheter eller smärta enligt en ny studie.

Studien är baserad på 200 000 personer i 50 olika länder.

WHO:s krav på motion med 150 minuter per vecka räknades som tillräcklig motion.

36 % färre med schizofreni än normalpersoner uppfyllde WHO:s motionskrav. För män med psykos var siffran 50 %.

Forskarna säger att mer motion kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom och förlänga livet. 

Läs mer hos PsychCentral.

Läs artikeln i Schizophrenia Bullentin.

Läs Viska:s Motion som medicin.

0
0
0
s2smodern

Brist på vitamin D kan ge negativa symptom och depression

Vitamin D

D-vitamin ökar kalciumupptaget i kroppen

En norsk studie, som redogjorts på en konferens nyligen visade att låga nivåer vitamin D var kopplat till depression och negativa symptom vid schizofreni.

Några hundra personer studerades och det fanns dessutom en koppling mellan vitamin D brist och kognitiva störningar i processhastighet och verbalt flyt vid schizofreni.

Läs mer hos Medical Daily.

0
0
0
s2smodern

Ont om studier av effekten av schizofreniforum

Forumtroll

Forumtroll måste tyvärr avstängas med omtanke om andra

Effekten av sociala medier är huvudsakligen okänd vid psykiska sjukdomar, men det är känt att internet används.

En litteraturstudie fann att det fanns två randomiserade studier på området med moderat kvalité. I studierna gavs psykoutbildning eller forum/e-postlistesupport av andra brukare.

Efter 3 månader upplevdes stressen mindre och sociala stödet upplevdes större för de med schizofreni. De som var mest nöjda upplevde dock ökat psykologiskt tryck. Bara dessa tre saker mättes. 

Användningen av sociala medier forum är allmänt förekommande och ökande, men förhållandet mellan sociala medier och psykisk hälsa är komplex, inte så väl känd och potentiellt skadlig.

Detta är skäl för ytterligare studier av detta område.

Bevis tyder på att socialt nätverkande kan kopplas till depression utom vid psykos, där effekten är motsatt att depressionen minskar. Ytterligare studier krävs dock.

Läs mer hos J Med Internet Res 2016;18(4):e92.

Läs hos The Mental Elf.

0
0
0
s2smodern

Internetanvändning vid psykossjukdomar

Google

Dr Google I presume?

En studie i England har gjorts för att undersöka, vilken betydelse internet har vid psykossjukdom. Det var dock bara 22 personer, som intervjuades.

Internetanvändning var vanlig i motsats av vad man kan tro.

Wikipedia och Google var vanligast. Ingen använde appar eller besökte officiella psyksajter typ Schizofreniförbundet.

Sökningar om läkemedel och biverkningar var vanligast.

Att söka efter andra patienters egna upplevelser av sjukdomen var mycket intressant för att få reda på tips hur man skulle göra vid problem. Liksom om diagnos och behandling.

De som inte sökte efter information var de som litade på vad psykiatrin informerade om. En grupp använde informationen i diskussioner med psykiatrin, medan en annan grupp litade mer på infon på nätet än den som psykiatrin gav.

Forskarna ser att det kan bli problem om man inte diskuterar med psykiatrin om vad man hittat på nätet för att ändra sin behandling. 

Läs mer hos The Mental Elf.

Läs Viska:s Framtidens självhjälp och vård - Appar.

0
0
0
s2smodern

Våld

Uppdaterad: 15 februari 2017

våld

  

Länge har personer med schizofreni ansetts farliga och säkert av många olika orsaker. Livslång vård på mentalsjukhus förr, filmer typ Psycho, media som kopplar våld till schizofreni vid domar till rättspsyk och enstaka vansinnesdåd, som får stor uppmärksamhet. Innan antipsykotika kom var våldsrisken större p.g.a täta psykoser. I uländer än idag kan de med schizofreni kedjas fast av anhöriga för att de varit våldsamma. När de får antipsykotika och vård så slipper de kedjorna.

 

Idag sitter 1 % av de med schizofreni på rättspsyk och i genomsnitt 5 år, så att 5 gånger fler sitter där än om de fått fängelse. Oftast är orsaken hot och misshandel. 75 % av de på rättspsyk har missbruk. Troligen kommer framöver färre få rättspsyk och fler få fängelse istället. Minskning med 90 % har diskuterats. Rättspsyk är inte ett tidsbestämt straff till skillnad från fängelse. Förr dominerade psykossjukdomar på rättspsyk, men idag är det autism.

 

Viktigt också att de med schizofreni oftare drabbas av brott än de själva begår brott. Antagligen för att de är ett lätt byte. Inte bra att bli misshandlad för att det kan ge paranoia och kanske att situationer kan misstolkas och utlösa våld för att själv slippa våld. Personer med schizofreni bör inte placeras i bostadsområden med högre brottslighet och missbruk för att minska utsattheten för våld, brott, rädsla och paranoia.

 

För 10 år sedan informerades om att missbruk och våldsbenägenhet innan insjuknandet eller ärftlig våldsbenägenhet, som finns hos syskon eller föräldrar, orsakar nästan allt våld vid schizofreni. Attityderna har blivit mycket bättre efter detta även om vissa behåller gamla fördomar.

 

Två typer av våld finns: planerat våld och impulsivt våld. Det senare orsakas ofta av ilska och rädsla, som är ett svar på stress.

 

0
0
0
s2smodern