Självhjälp

Skönlitteratur som medicin

Cecilia Pettersson

Cecilia Pettersson, universitetslektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Foto: Emma Zetterlund

Än så länge går det inte att få en roman på recept i Sverige.

Men det finns forskning  som visar att läsning har en positiv effekt på hälsan, så kanske är det bara en tidsfråga.

Läs mer hos GP.se.

75 % med schizofreni kan ha lässvårigheter läs Viskas självhjälp.

0
0
0
s2smodern

Receptfritt mot schizofreni

Bamyl

Att ta fram ett helt nytt antipsykotikum kostar minst över en miljard kronor. Att det är dyrt beror mycket på att kliniska tester skall göras på 400 – 1000 patienter. Många nya preparat misslyckas även i sluttesterna och ofta på grund av dålig effekt. 

Receptfria läkemedel går inte att patentera i EU och därför är inte läkemedelsföretagen intresserade att satsa pengar på dyra kliniska tester, därför det ger inga inkomster. Istället görs mindre studier av olika fria forskare, men det ringa patientantalet och varierande kvalité gör att effekten oftast är otillräckligt bevisad. En undersökning på bara 50 patienter bevisar inte tillräckligt bra att effekt finns. 

För att bevisa effekt mot psykossymptom är det bättre ju allvarliga symptomen är och lindriga symptom saknar bevisad effekt. Det positiva med receptfritt är att biverkningarna är välkända och ofta lindriga, men även här är biverkningarna vid schizofreni otillräckligt belysta, eftersom bara 0,75 % av befolkningen har schizofreni. Fördelen med receptfritt är att forskarna är fria och saknar vinstintresse. 

Acetylsalicylsyra (Bamyl) har i 2 studier visats förstärka effekten av antipsykotika i dosen 1000 mg/dag. Denna effekt tros orsakas av en antiinflammatorisk effekt och inflammation kan förekomma vid schizofreni. Inflammationshypotesen vid schizofreni är 40 år gammal. Nackdelen med acetylsalicylsyra är att den går över i mindre del till hjärnan och att blodnivåerna är högre. Alla kan inte använda acetylsalicylsyra t.ex vid magsår, astma eller blödningsrisk. Men kan kanske vara värt att prova vid besvärliga symptom, som psykiatern inte kan göra något åt. Cochrane håller på att utvärdera effekten av acetylsalicylsyra vid schizofreni och tillförlitlig information kommer snart därifrån. 

Vitamin B6, B8 (inositol) och B12 kan minska schizofrenisymptom efter 2 månader hos vissa enligt en metaanalys av sju olika kliniska studier. Doserna i studierna var per dag 25 -1200 mg vitamin B6, 6 - 8 g B8 och 400 mikrogram B12. Inositol finns enbart hos hälsokosten, men kostar c:a 10 kr per dag. I en studie på 50 personer sågs signifikant effekt av 2 mg folsyra, 400 mikrogram B12 och 25 mg B6 efter 3 månader och kan vara värt att testa på grund av låg kostnad. Vid oklar effekt kan lägsta kostnad vara att föredra. 

Probiotika dvs hälsosamma bakterier, som finns i t.ex hälsofil har i en mindre studie minskat vanföreställningar och hallucinationer hos män. I studien användes en tablett per dag med en miljard Lactobacillus rhamnosus och Bifidobacterium animalis och effekten mättes efter 2 veckor. Tanken är att tarmfloran kan påverka hjärnan. Fördelen med probiotika är lindriga biverkningar, som gasbesvär och uppblåst mage och effekten märks redan efter 2 veckor, men bevisläget är sämre än för acetylsalicylsyra och B-vitaminer. 

Vitamin D finns ofta brist på vid schizofreni, men vitamin D anses inte påverka schizofrenisymptom eller återfall i psykos utan är viktigt för att få mindre risk för benskörhet och kanske luftvägsinfektioner. Vitamin D brist under graviditeten kan kanske öka risken för att barnet senare får schizofreni, men det är ännu ej bevisat. 

Tack till Ready som föreslog detta kapitel.

0
0
0
s2smodern

Agitation (upphetsning)

agitation

Agitation förekommer någon gång under livet hos 90 % med schizofreni, schizoaffektiv och bipolär (särskilt vid mani) och akut agitation kan finnas 12 gånger per år. Agitation mäts i PANSS-testet, som ett av sju olika positiva symptom och förekommer vid psykos. Det kan förekomma vid missbruk, huvudskador, infektioner, depression och fel på sköldkörteln också. 

Flera definitioner på agitation finns, men ofta finns ökat tal och ökande rörelser med olika symptom som varierar i intensitet mellan mild till extremt. 

Agitation karaktäriseras av rastlöshet, irriterad, olämpliga eller meningslösa rörelser, kraftigare svar på stimulans och svåra känslomässiga och kroppsliga påfrestningar.

De som upplever agitation själva beskriver det som en inre stress som stegras till en nivå där de inte längre kan fungera normalt

Agitation kan komma plötsligt eller utvecklas över längre tid. Olika lång tid (minuter, timmar eller dagar) tar innan det är så svårt att behandling krävs, men när agitationen ökar krävs ofta akut behandling. Kan utlösas av stress och trauman. Personen kan vara omedveten om sin agitation, men har svårt att fokusera och samtala med andra.

Risk finns för att skada sig själv och andra eftersom agitationen kan snabbt förvärras, vilket gör att agitation skall snabbt behandlas. Ofta finns agitation före aggression, men inte hos alla. På grund av aggressionsrisken är det viktigt att snabbt behandla agitation.

Beteendeterapi med de-eskalering kan fungera, men vid svårare agitation krävs läkemedelsbehandling. De-eskalering är att respektera patientens egen sfär, undvika provokation, skapa samtalskontakt och ge information och lugna ner, samtala enkelt och kortfattat, identifiera önskemål och känslor, lyssna till patienten, sätta gränser, erbjuda valmöjligheter och debriefa efter tvångsåtgärder.

0
0
0
s2smodern

Remission och återhämtning

hopp

 

Psykiatern Emil Kraepelin beskrev i slutet av 1800-talet dementia praecox (senare schizofreni), som en sjukdom, som började i tonåren och sedan successivt försämrades med stort vårdbehov och gav förtida död. Det stämde då för de som vårdades på mentalsjukhusen livet ut. På 1950-talet kom antipsykotikan och gjorde att schizofrenin kunde vårdas i samhället och då upptäcktes att schizofrenin kunde ha lindrigare förlopp. Som mest fanns 38 000 vårdplatser på mentalsjukhusen i Sverige på 60-talet, vilket med dagens befolkning skulle bli 47 000. Det som finns kvar av mentalsjukhusen idag är en mycket liten grupp, som tillbringar livet på rättspsyk (10-20 personer?).

 

Sjukdomen är värst de första 5-10 åren och sedan minskar positiva symptom, men idag vet man att även negativa symptom och kognitiva symptom kan minska. Kognitiva symptom minskar efter konditionsträning. Ovanligt idag med en successivt försämrad sjukdom, som alltid sågs förr. Mentalsjukhusvård försämrade alltså sjukdomen.

 

Efter 11-30 år hade en grupp knappt några symptom eller inga symptom alls och de ansågs då återhämtade.

 

Remission är minst 6 månader av inga eller milda symptom, som inte stör personens beteende. Vanföreställningar, hallucinationer, desorganisation, udda tankeinnehåll, manér/kroppställning, avtrubbade känslor, passiv apatisk tillbakadragenhet samt bristande spontanitet/samtalsförmåga ingår när remission bedöms (PANSS-R) och består av positiva, negativa och allmänna symptom. Remission bedömer ej kognitiva symptom. Remission bör vara ett behandlingsmål och förutom mediciner krävs även psykossociala behandlingar med effekt. I Sverige kan kanske c:a 40 % ha remission efter 5 år.

 

Återhämtning är att sakna symptom och att återfått normal funktion, men nästan alla måste fortsätta med antipsykotika. Detta kallas för klinisk återhämtning.

 

Personlig återhämtning innebär att personen själv anser livet värdefullt och meningsfullt. Här är kontakt med andra, hopp, optimism, identitet, meningsfullt liv och empowerment viktiga element.

 

0
0
0
s2smodern

Förebygga och tidigt behandla schizofreni

stop

Schizofreni anses vara en utvecklingsstörning, som innebär att under graviditeten blir hjärnans utveckling störd, som senare bidrar till att schizofrenin kan utbryta. Men dessutom i tonåren inträffar bortrensning av onödiga nervkontakter (pruning), som blir för kraftig så att även nödvändiga nervkontakter försvinner. Det försämrar kontakten mellan hjärnans nervceller.  

Senare i livet kan genetiska faktorer och miljöfaktorer göra att första psykosen utbryter tack vare att de tidigare förändringarna skett och 75 % drabbas av ytterligare psykoser. De med bara en psykos kan ha nästan normala liv. Problemet med schizofreni är den stora variationen mellan individer och att det kan vara olika sjukdomar, som var och en kan kanske ha olika orsaker. 

Förebygga under graviditet eller hos nyfödda 

Miljöfaktorer kan trigga schizofreni och bättre kost under graviditeten, mindre infektioner och vitamin D kan kanske förhindra vissa fall. Även omega-3 till nyfödda diskuteras som ett sätt att minska schizofrenirisken om mamman haft infektioner under graviditeten. Kosttillskottet kolin under graviditeten har också diskuterats som förebyggande.

Nackdelen är att det tar lång tid 30 år att bevisa att sådan behandling fungerar och sedan risken att få schizofreni är bara 0,75 %, så den är onödig för över 99 %. Kanske kan det bli alternativ för de med hög ärftlig risk för schizofreni. 

0
0
0
s2smodern

Kate, 18, är schizofren: "Jag ritar mina hallucinationer"

spndel

25-30 % med schizofreni har synhallucinationer. Ovan ett av Kates alster

Innan 18-åriga Kate fick diagnosen schizofreni blev hon feldiagnostiserad ett par gånger. 

Något hon gör för att hantera sjukdomen är att rita av sina hallucinationer. 

Innan hon fick diagnosen blev hon feldiagnostiserad ett par gånger.

Men när hennes föräldrar insåg att hennes mentala hälsa blev värre så kunde hon få den rätta diagnosen – schizofreni. 

Läs mer hos Nyheter24.

Läs Viska:s Att motverka synhallucinationer.

0
0
0
s2smodern

Sittandet hotar vår hälsa

Hellenius

Professor Mai-Lis Hellénius. Hur är det med sofflocket?

Med mindre stillasittande och bättre kostvanor kan många sjukdomar förebyggas och läkemedelsanvändningen minska.

Hälsosamma levnadsvanor på Kloka Listan kan vara ytterligare ett steg mot en bättre folkhälsa, tror professor Mai-Lis Hellénius, som fram till årsskiftet ledde arbetet i specialitetsrådet för hälsofrämjande arbete under Stockholms medicinska råd.

Hon refererade till en artikel i Lancet där var tionde förtida dödsfall beräknas kopplat till stillasittande

Läs mer hos Janusinfo.

0
0
0
s2smodern

Stigma – oskyldigt dömd

Stop stigma

 

Schizofreni kan som sjukdom ofta begränsa ens möjlighet att nå livsmål, som arbete, studier, bilda familj och ha vänner. Men som återhämtad och nästan frisk kan du bli diskriminerad på grund av din psykiska sjukdom, så du får svårt att nå dina livsmål och den plats i samhället, som du har förtjänat. I Sverige arbetar 8 % med schizofreni bara, men 17 % är återhämtade och nästan friska.

 

Oskyldig tills dömd heter det så fint. Det gäller ofta inte schizofreni där du kan godtyckligt dömas för andras brott och handlingar utan några som helst krav på bevis att du själv gjort något. Om alla blev symptomfria och nästan friska skulle inte stigmat försvinna, eftersom det är en social orättvisa och inte kopplad direkt till symptom utan till diagnosen eller psykisk ohälsa.

 

Alla med schizofreni känner inte till sin diagnos och en italiensk studie kom fram till att det bara var 30 %. Vetskap om sin diagnos kan ge depression och därför kan psykiatrerna inte berätta för alla. 50 % kan ha bristande sjukdomsinsikt och anse sig friska trots diagnos. Omgivningen uppfattar ofta dem sjukare än de med insikt om sin sjukdom.

 

Stigma eller skambeläggning kallas detta fenomen, som på senare år har försökts motverka via antistigmakampanjer via t.ex Hjärnkoll.

 

Allmänhetens stigma visar sig genom negativa reaktioner och beteenden mot de psykiskt sjuka. Det kan förvärra symptomen hos de som drabbas. Allmänhetens stereotyper t.ex inkompetent, farlig omvandlas till fördomar, som kan åtföljas av känslor, som ilska eller rädsla. Det kan sedan leda till diskriminering på olika sätt vad gäller arbete, studier, lägenhet, vänner, kroppslig vård mm.

 

Diagnosundvikande kan diskriminering framkalla, vilket kan leda att nödvändig psykiatrisk vård och träfflokaler undviks. Psykiatrins lokaler besöks ej för rädsla att bli upptäckt av andra och stämplad som psykiskt sjuk av dem. Idag anses att föräldrar, syskon och vänner kan du berätta om din diagnos, men helst ej andra.

 

Självstigma är självdiskriminering på liknande sätt, som allmänheten diskriminerar och resultatet blir också ungefär det samma t.ex vill inte arbeta eller studera p.g.a inkompetens. Skadliga tankar om sig själv och negativt beteende inåt ger dålig självkänsla och självförtroende.

 

Strukturell stigma innebär politiska, ekonomiska och historiska faktorer i samhället skapar barriärer och hinder för de med psykisk sjukdom. Det kan t.ex vara lagar eller ekonomisk ersättning.

0
0
0
s2smodern

Apotek Hjärtat lanserar hälsotest på nätet

Hälsokvittot

Kedjan erbjuder ett antal korta nättest inom olika områden så som motion, mat- och alkoholvanor.

Testet, som kallas Hälsokvittot, är utvecklat tillsammans med Preben Bendtsen, professor vid institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet, och bygger på Socialstyrelsens rekommendationer.

Läs mer hos Dagens Apotek.

Gå till hälsotestet Hälsokvittot.

0
0
0
s2smodern