Psykappar installeras ofta, men enbart en liten grupp använder apparna längre tid visade en studie, som analyserade datatrafiken för apparna.

93 appar studerades, men de användes bara av 4 %, men peer support-appar användes av 35 %.

Appar som användes längst i minuter var mindfulness/meditation och peer support.

Apparna användes mest på kvällarna utom mindfulness/meditation, som användes både morgon och kväll.

Läs mer hos The Mental Elf.

 

Appen AiCure analyserar användarens ansiktsuttryck och tal

Schizofreni kopplas till uttryckslöst ansiktsuttryck och monoton röst.

Av 21 undersökta personer så stämde appens diagnos med psykiaterns i hög grad.

En app finns redan som heter AiCure, men schizofrenielementet finns ännu inte i det.

Den appen ser med kamera om man tagit sin medicin och finns här för android.

Läs mer hos mailOnline.

Den amerikanska FOCUS appen mot schizofreni har testats under 6 månader på 367 personer.

Tre gånger per dag kom appen med frågor och gav tips om mediciner, humör, socialt, sömn och röster.

Hälften av användningen var på personens eget initiativ och en fjärdedel skedde på tider då vården inte kan nås.

Appen kan vara bra i områden där psykiatrin inte finns lokalt eller när psykiatrin är stängd för dagen.

Överraskande var att appen använder mer av äldre än av unga.

En ny version av appen planeras med röst och videohjälp för de som behöver mer hjälp.

Läs mer hos Michigan State University.

MKT-appen 

Metakognitiv träning (MKT) har hög till moderat effekt på positiva symptom och vanföreställningar vid schizofreni, men moderat till låg kvalitebevis tyder att effekten kan kvarstå upp till 6 månader efteråt (Schizophrenia Library).

MKT innebär att man tränar sig på att undvika tankefel, som kan leda till vanföreställningar.

En med schizofreni drar ofta snabba och felaktiga slutsatser.

Medan en normal person kräver 5-6 fakta för ett beslut nöjer sig en med schizofreni med ett fakta.

Nu finns en gratis-app för MKT utvecklad av forskare för android och IOS.

Sveriges första och enda självhjälpsapp mot psykossjukdomar är nu nästan klar till 100 %. Det är den mest kompletta och omfattande självhjälpsappen mot schizofreni och täcker nästan allt.

Appen är hemsnickrad med Framework7 med Cordova och byggd med gratisprogrammet Framework7 Cli samt Android Studio.

Androidappen är nu i version 1.0.6, med snyggare menyer, bättre Sök och Viska-låten sist under Information. NYTT!

Det var mycket svårt att göra och bygga appen.

Du laddar ner filen app-debug.apk till din android mobil och klickar på den så startar installationen. För att appen skall fungera måste du ha internet.

En webbversion av appen finns också, som är byggd med Framework7 React, som ger möjlighet att köra appen på webben t.ex för de med dator eller Iphone.

Gå till http://www.viska.se/app/

När du öppnar en sida typ Ångest, så kommer du tillbaks till appen med Tillbaka-tangenten på smartphonen.

Apparna har inte kostat ett öre att ta fram, men en del tid förstås. 

 

Sandoz och Pilloxa samarbetar för att förbättra följsamheten till medicinering hos transplanterade patienter med hjälp av en smart läkemedelsdosett med inbyggda sensorer och en smartphone app kopplad till flera datatjänster.

Plattformen har som mål att ge individualiserad support och feedback till användaren för att på så sätt underlätta för dem att ta sina mediciner på bästa möjliga sätt.

Läs mer hos Life Science Sweden.

Appen Health by Mindstrong är de första kontinuerliga mätsystemet av kognition och humör.

Hjärnfunktioner som minne och uppmärksamhet påverkar hur man använder sin smartphone.

Hur man drar, trycker och använder tryckskärmen på andra sätt används som ett mått på kognition och känslor och ger ett hälsobesked om hjärnan.

Appen kan rapportera till vården för de som bor i USA om hälsoläget försämrats.

Läs mer hos MIT Technology Review. Appen finns för android och iPhone.

Personer med schizofreni sänder och mottager mindre SMS eller ringer mindre till andra en månad före återfall enligt en exploratorisk undersökning.

Social isolering är en riskfaktor för dåligt behandlingsresultat och mobiler kan spåra socialisolering.

Men inkommande telefonsamtal och personliga samtal ändrades inte.

Än så läge har detta bara testats forskningsmässigt, så man vet inte om det fungerar i praktiken.

Läs mer hos Psychcongress.

Appen UCSF PRIME gav förbättring i motivation och humör för nyinsjuknade i schizofreni.

PRIME ger möjlighet att nå mål vad gäller hälsa, socialt umgänge, produktivitet och kreativitet - en slags beteendeaktivering.

Varje deltagare väljer ett långsiktigt mål och sedan ger PRIME dagliga tips hur det målet skall nås.

Via PRIME kan deltagarna få kontakt med en motivationscoach eller andra deltagare via messager, FaceTime eller telefon.

En randomiserad studie där 22 personer fick PRIME under 12 veckor.

Appen accepterades och förbättrade motivation, depression och självförtroende.

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

Appen finns endast för Iphone gratis på svenska här.