ångest

Den som har social fobi och panikångest kan nu träna sig att hantera svåra situationer med hjälp av en ny app.

–  Mobilen har man med sig i vardag­en. Det gör att man kan jobba aktivt med behandlingen, säger psykologiprofessor Per Carlbring.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Appen mot socialfobi heter Challenger och finns gratis för Iphone

smartphone

Nu blir det enkelt att börja öva sig i större närvaro i nuet.

Med hjälp av en enkel mobilapp kan du, när och var du vill, ge dig själv några minuter avslappning och guidad meditation.

Mindfulness har på senare tid blivit en populär teknik för stresshantering och avslappning.

Mindfulness handlar om att öva sig i att vara närvarande nuet.

Att inte leva sitt liv bakåt eller framåt i tiden, utan här och nu.

Appen finns gratis på Vårdapotekets hemsida.

smartphone

I USA har ett institut fått anslag för att förbättra vården vid schizofreni genom utbildning av vårdpersonal och nya behandlingsstrategier.

Patienterna kommer att få utbildning om läkemedel, webbaserad patient- och familjeutbildning, webbaserad KBT och webbaserade verktyg för att bevaka sitt mående.

Smartphone-appar kommer användas för interaktiva meddelande för att medicinen skall tas, motverka hallucinationer och förbättra socialt stöd.

Ny teknologi för att underlätta att medicinen tas kommer att användas.

Målet för programmet är att förbättra behandlingsresultat, livskvalité och nöjdheten hos patienterna samt att sänka vårdkostnaderna genom färre inläggningar.

Läs mer i EurekAlert.

schizofreni

Forskare i Bergen studerar röster och har funnit att vid röster vid schizofreni riktas uppmärksamheten inåt, medan rösthallucinationer hos psykiskt friska riktar uppmärksamheten utåt och de kan bättre reglera sitt talcentrum.

De försöker att utveckla en kognitiv träning som skall kunna användas för att motverka röster. De har utvecklat en Iphoneapp som heter iDichotic.

iDichotic används för lyssningstester och kan avgöra vilken hjärnhalva som är mest aktiv under språkbehandling. Informationen går sedan till forskarna som använder denna information.

En annan version av iDichotic befinner sig under utveckling för att hjälpa personer med schizofreni med att förbättra fokus och för att bättre identifiera när röster uppträder.

Fördelen med en app är att träningen kan ske överallt utan att någon märker något.

Läs mer hos Felix.

Appen går att gratis ladda ner här.

smartphone

Psykiatrin har börjat använda smartphoneteknologin som ett innovativt verktyg för bedömning och behandling av schizofreni.

En rad olika användningar har testats: samla in information om symptom, stämningsläge och medicinanvändning.

Mobiltelefonerna kan sedan användas för att ge behandlingsförslag, som att ta medicin eller engagera sig i hälsosamma aktiviteter som diet, motion eller avslappning.

Läs mer i MedicalXpress.