Sök efter typ av självhjälp

Fiskolja verkar ej ha effekt vid schizofreni.

Fiskolja har ansetts kunna ha effekt vid schizofreni, eftersom det är visat att halterna av dess fettsyror (EPA) är lägre då i blodet. En del kliniska studier har tidigare pekat på att fiskolja eller Omega-3 kapsar skulle ha viss effekt vid schizofreni.

Cochrane Institutet ansåg att fiskolja verkade lovande vid schizofreni, även om effekten var moderat, men efterlyste samtidigt fler studier. Nyligen har en studie från USA inte kunnat påvisa någon effekt.

I Dagens Nyheter den 8 maj, så står i artikeln "Fettsyra hjälper mot depression": "Det har också funnits förhoppningar om att EPA ska kunna hjälpa personer med schizofreni, men där är Fritz-Axel Wiesel mera skeptisk: De studier som finns har visat marginella effekter eller inga effekter alls." Fritz-Axel Wiesel är Professor i Psykiatri och väldigt kunnig i läkemedelsvärdering.

I artikeln, så refereras en studie där fiskolje kapslar typ Omega-3 (EPA) skulle ha viss effekt vid depression, som inte svarar på antidepressiva. I gruppen, som fick 1 g EPA, blev 66 % betydligt bättre. Emellertid, så brukar sockerpiller vid depression göra cirka 50 % förbättrade, så effekten som noterats är ej särskilt dramatisk. Fler studier krävs därför för att bekräfta denna studie.

Jag har själv prövat Omega 3 i dosen 2 kapslar dagligen i ett par månader, men inte märkt någon effekt alls.

Se också artikeln Fiskleverolja mot depression i Läkartidningen

Lägg till kommentar