D-vitamin ökar kalciumupptaget i kroppen

En norsk studie, som redogjorts på en konferens nyligen visade att låga nivåer vitamin D var kopplat till depression och negativa symptom vid schizofreni.

Några hundra personer studerades och det fanns dessutom en koppling mellan vitamin D brist och kognitiva störningar i processhastighet och verbalt flyt vid schizofreni.

Läs mer hos Medical Daily.