Sök efter typ av självhjälp

Sajten Infomedica har en mycket bra sammanställning över dina rättigheter som patient.

Läs på hemsidan.

Fynd stöder att förändringar i serotonin i hjärnan orsakar årstidsvariationer i humör och depression. Ändringar i monoaminerga nervimpulstrafiken i hjärnan tros vara orsaken till årstidsvariationer i humör, beteende och affektiv sjukdom. Nu har serotonins nedbrytningsprodukter mätts i blod hos 101 friska män vid olika årstider och väderförhållanden. Lägst serotoninaktivitet förelåg under vintern. Produktionen av serotonin ökade och var direkt relaterat till hur lång tid exponeringen av starkt solljus pågått och ökade snabbt med ökande ljusstyrka. Fynden stöder att förändringar i serotonin i hjärnan orsakar årstidsvariationer i humör och affektiv sjukdom.

Kommentar:

Blir man nedstämd under höst och vinter, så kan alltså detta orsakas av brist på solljus. Att tända så många lampor i bostaden, som möjligt på morgonen har en positiv effekt. Att gå ut i dagsljus kan vara ett sätt att behandla besvären och om det är snö ute blir det säkert effektivare. Sk SSRI-antidepressiva t.ex. citalopram (Cipramil), som också höjer serotonin är nog det vanligaste sättet numera.

Källa:

G W Lambert, C Reid, D M Kaye, G L Jennings och M D Esler
Effect of sunlight and season on serotonin turnover in the brain
Lancet 360 9348 (2002)

Har du ej fått patientutbildning? Patientutbildning t.ex. kursen "Ett Självständigt Liv" är viktig eftersom den förbygger återfall och minskar symptomen. Om hundra personer får patientutbildning, förhindras 12 återfall årligen. Antipsykotika förebygger inte alla återfall utan bara c:a 80 %, varför extra effekt behövs. En undersökning för ett par år sedan visade att bara 50 % har fått den i Sverige. Om du vill ha patientutbildning kontakta din klinik för diskussion.

Vilka möjligheter finns till självstudier?

  • Psykologen Per Borells kursmaterial "Steg för Steg manualen" finns att gratis ladda ner som pdf-fil via hans hemsida.

 

  • Kompetenz heter ett patientutbildningsmaterial, som består av sju häften. Det kan beställas viaDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och verkar vara gratis.

 

  • En CDrom med patientutbildning att köras i dator finns från läkemedelsföretaget Janssen-Cilag, men kostar 400 kr. Nackdelen är att de ger väldigt lite information om innehåll och upplägg men den är framtagen av World Psychiatric Association (WPA). Kan beställas via Internet.

 

  • Koll på vardagen är utbildning på CDrom att köras i dator och är utvecklad på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Kostar 740 kr och och information om det finns på webben. Kan beställas via e-post.

 

  • Boken Diagnosis schizophrenia är på engelska och kan betraktas som patientutbildning även om den inte riktigt är anpassad för svenska förhållanden. Se Recensioner. Kostar 208 kr

 

Många anhöriga och vänner är osäkra hur de skall bete sig, när den sjuke kommer tillbaka från sjukhuset. Här kommer några råd:

  • Familj och vänner skall finnas tillgängliga om det är möjligt
  • Förvissa er om att basala behov, som mat, dryck och bostad är tillgodosedda
  • Minimera stress och stimulering
  • Argumentera inte mot psykotiskt tänkande (du behöver inte hålla med personens idéer, men hävda inte att de är felaktiga)
  • Undvik konflikter och kritik, om inte det är nödvändigt för att förhindra skadligt eller störande beteende
  • Om det är en signifikant risk för självmord, våld eller vanskötsel, kan sjukhusvård vara nödvändigt. Försök uppskatta om personen är i stånd att köra bil säkert
  • Uppmuntra till att normala aktiviteter återupptas när symptomen förbättras.

Kommentar:

   Anhörigas beteende är viktigt, eftersom det finns mycket, som tyder på att anhörigas negativa kritik, fientlighet och överengagemang kan fördubbla risken för återfall av psykos vid schizofreni. I boken "Surviving schizophrenia" tonas detta visserligen ner, men jag undrar om det inte är för att inte stöta sig med anhöriga och den stora skaran av bokens köpare. Vården idag förbiser nog ofta den negativa effekt som anhöriga ibland kan ha.

Källa:

WHO Guide to Mental Health in Primary Care

exercise

Motion och en stimulerande miljö kan kanske hjälpa hjärnan att läka vid skador enligt forskare i Göteborg.

Mekanismen är att bildningen av nervcellstimulerande ämnen stimuleras.

Läs DN-artikeln här