Sök efter typ av självhjälp

Professor Mai-Lis Hellénius. Hur är det med sofflocket?

Med mindre stillasittande och bättre kostvanor kan många sjukdomar förebyggas och läkemedelsanvändningen minska.

Hälsosamma levnadsvanor på Kloka Listan kan vara ytterligare ett steg mot en bättre folkhälsa, tror professor Mai-Lis Hellénius, som fram till årsskiftet ledde arbetet i specialitetsrådet för hälsofrämjande arbete under Stockholms medicinska råd.

Hon refererade till en artikel i Lancet där var tionde förtida dödsfall beräknas kopplat till stillasittande

Läs mer hos Janusinfo.

Hälsokvittot

Kedjan erbjuder ett antal korta nättest inom olika områden så som motion, mat- och alkoholvanor.

Testet, som kallas Hälsokvittot, är utvecklat tillsammans med Preben Bendtsen, professor vid institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet, och bygger på Socialstyrelsens rekommendationer.

Läs mer hos Dagens Apotek.

Gå till hälsotestet Hälsokvittot.

D-vitamin ökar kalciumupptaget i kroppen

En norsk studie, som redogjorts på en konferens nyligen visade att låga nivåer vitamin D var kopplat till depression och negativa symptom vid schizofreni.

Några hundra personer studerades och det fanns dessutom en koppling mellan vitamin D brist och kognitiva störningar i processhastighet och verbalt flyt vid schizofreni.

Läs mer hos Medical Daily.

UCLA

UCLA = University of California Los Angeles

En studie på 10 män och kvinnor i Los Angeles, som alla hade haft psykotiska symptom, men hade hög utbildning eller avancerade jobb.

De använde olika strategier för att hålla sig friska, som att undvika stressfyllda situationer, undvika droger/alkohol och ta medicinen.

De använde olika kognitiva strategier för att komma ifrån problematiska tankar och försöka komma fram till om de var verkliga.

Också religion och andlighet samt motion och diet användes mot symptom. För vissa hjälpte lugna platser. medan andra aktiverade sig.

Arbete och studier verkade distraherande, medan andra tyckte det gav en känsla att att tillhöra något.

Men hälften hade svårigheter i sitt dagliga liv, saknade nära kontakt med någon veckan innan eller hade haft hallucinationer eller vanföreställningar. 

Läs mer hos Newsroom UCLA.

Google

Dr Google I presume?

En studie i England har gjorts för att undersöka, vilken betydelse internet har vid psykossjukdom. Det var dock bara 22 personer, som intervjuades.

Internetanvändning var vanlig i motsats av vad man kan tro.

Wikipedia och Google var vanligast. Ingen använde appar eller besökte officiella psyksajter typ Schizofreniförbundet.

Sökningar om läkemedel och biverkningar var vanligast.

Att söka efter andra patienters egna upplevelser av sjukdomen var mycket intressant för att få reda på tips hur man skulle göra vid problem. Liksom om diagnos och behandling.

De som inte sökte efter information var de som litade på vad psykiatrin informerade om. En grupp använde informationen i diskussioner med psykiatrin, medan en annan grupp litade mer på infon på nätet än den som psykiatrin gav.

Forskarna ser att det kan bli problem om man inte diskuterar med psykiatrin om vad man hittat på nätet för att ändra sin behandling. 

Läs mer hos The Mental Elf.

Läs Viska:s Framtidens självhjälp och vård - Appar.