Sök efter symptom

Många anhöriga och vänner är osäkra hur de skall bete sig, när den sjuke kommer tillbaka från sjukhuset. Här kommer några råd:

  • Familj och vänner skall finnas tillgängliga om det är möjligt
  • Förvissa er om att basala behov, som mat, dryck och bostad är tillgodosedda
  • Minimera stress och stimulering
  • Argumentera inte mot psykotiskt tänkande (du behöver inte hålla med personens idéer, men hävda inte att de är felaktiga)
  • Undvik konflikter och kritik, om inte det är nödvändigt för att förhindra skadligt eller störande beteende
  • Om det är en signifikant risk för självmord, våld eller vanskötsel, kan sjukhusvård vara nödvändigt. Försök uppskatta om personen är i stånd att köra bil säkert
  • Uppmuntra till att normala aktiviteter återupptas när symptomen förbättras.

Kommentar:

   Anhörigas beteende är viktigt, eftersom det finns mycket, som tyder på att anhörigas negativa kritik, fientlighet och överengagemang kan fördubbla risken för återfall av psykos vid schizofreni. I boken "Surviving schizophrenia" tonas detta visserligen ner, men jag undrar om det inte är för att inte stöta sig med anhöriga och den stora skaran av bokens köpare. Vården idag förbiser nog ofta den negativa effekt som anhöriga ibland kan ha.

Källa:

WHO Guide to Mental Health in Primary Care

Har du ej fått patientutbildning? Patientutbildning t.ex. kursen "Ett Självständigt Liv" är viktig eftersom den förbygger återfall och minskar symptomen. Om hundra personer får patientutbildning, förhindras 12 återfall årligen. Antipsykotika förebygger inte alla återfall utan bara c:a 80 %, varför extra effekt behövs. En undersökning för ett par år sedan visade att bara 50 % har fått den i Sverige. Om du vill ha patientutbildning kontakta din klinik för diskussion.

Vilka möjligheter finns till självstudier?

  • Psykologen Per Borells kursmaterial "Steg för Steg manualen" finns att gratis ladda ner som pdf-fil via hans hemsida.

 

  • Kompetenz heter ett patientutbildningsmaterial, som består av sju häften. Det kan beställas viaDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och verkar vara gratis.

 

  • En CDrom med patientutbildning att köras i dator finns från läkemedelsföretaget Janssen-Cilag, men kostar 400 kr. Nackdelen är att de ger väldigt lite information om innehåll och upplägg men den är framtagen av World Psychiatric Association (WPA). Kan beställas via Internet.

 

  • Koll på vardagen är utbildning på CDrom att köras i dator och är utvecklad på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Kostar 740 kr och och information om det finns på webben. Kan beställas via e-post.

 

  • Boken Diagnosis schizophrenia är på engelska och kan betraktas som patientutbildning även om den inte riktigt är anpassad för svenska förhållanden. Se Recensioner. Kostar 208 kr

 

exercise

Motion och en stimulerande miljö kan kanske hjälpa hjärnan att läka vid skador enligt forskare i Göteborg.

Mekanismen är att bildningen av nervcellstimulerande ämnen stimuleras.

Läs DN-artikeln här

Fiskolja verkar ej ha effekt vid schizofreni.

Fiskolja har ansetts kunna ha effekt vid schizofreni, eftersom det är visat att halterna av dess fettsyror (EPA) är lägre då i blodet. En del kliniska studier har tidigare pekat på att fiskolja eller Omega-3 kapsar skulle ha viss effekt vid schizofreni.

Cochrane Institutet ansåg att fiskolja verkade lovande vid schizofreni, även om effekten var moderat, men efterlyste samtidigt fler studier. Nyligen har en studie från USA inte kunnat påvisa någon effekt.

I Dagens Nyheter den 8 maj, så står i artikeln "Fettsyra hjälper mot depression": "Det har också funnits förhoppningar om att EPA ska kunna hjälpa personer med schizofreni, men där är Fritz-Axel Wiesel mera skeptisk: De studier som finns har visat marginella effekter eller inga effekter alls." Fritz-Axel Wiesel är Professor i Psykiatri och väldigt kunnig i läkemedelsvärdering.

I artikeln, så refereras en studie där fiskolje kapslar typ Omega-3 (EPA) skulle ha viss effekt vid depression, som inte svarar på antidepressiva. I gruppen, som fick 1 g EPA, blev 66 % betydligt bättre. Emellertid, så brukar sockerpiller vid depression göra cirka 50 % förbättrade, så effekten som noterats är ej särskilt dramatisk. Fler studier krävs därför för att bekräfta denna studie.

Jag har själv prövat Omega 3 i dosen 2 kapslar dagligen i ett par månader, men inte märkt någon effekt alls.

Se också artikeln Fiskleverolja mot depression i Läkartidningen

Att chatta med andra med schizofreni kan kanske reducera återfallen med upp till 80 %.

I Stuttgart, Tyskland har nyutskrivna från psykiatrisk klinik, fått hjälpa varandra genom att chatta i ett eget chatrum på Internet. Under de tre första månaderna har den normala återfallsprocenten på 30 % kraftigt reducerats.

Försöket startade i november 2001 och ungefär 100 personer har deltagit med 90 minuters chat varje vecka. Dr. Thomas Wangemann, som varit värd för ett av de tre chatrummen, berättar hur deltagarna stöttar varandra och att det är cirka 10 personer per chatrum. 80 % av de som erbjudits denna terapi har nappat.

Försöket överträffar hans vildaste drömmar och han är förbluffad över hur kompetenta vissa av patienterna är på att stötta och hjälpa varandra. Försöket skall pågå i 15 veckor, som är den kritiska perioden för återfall. Det har blivit så populärt, så att när försöksperioden är över, så kommer patienterna att fortsätta träffas i ett annat chatrum.

Försöket är ännu inte avslutat och resultaten är därför preliminära. Av de 15, som nu avslutat studien har en person (dvs 7 %) fått återfall. Försöket utvärderas av The Psychotherapy Research Unit i Stuttgart.

Källa:

Schizophrenia.com

Kommentar:

I intervjun med Överläkare Sverker Svensson, så tar jag upp just Internet, som träffpunkt och terapiform. Han svarar att det kan säkert vara bra, men tror inte på att kliniken kommer att ha en dataterapeut om 5 år. Vi får väl se. Jag har förresten för knappt ett år sedan föreslagit att en klinik just skulle satsa på att organisera regelbunda chatträffar för det är ju billigt och nu verkar det ju ha effekt också. Naturligtvis måste studien avslutas och fler studier göras innan effekten är helt klarlagd.

Var finns dylik chat idag?

På svenska, finns bara Viskas chatt med chatttid lördag kl 13.
MentalHealth in UK, som är ganska trevlig, med samling kl 21 varje kväll. Modererad av patienter, men riktar sig också till andra mentala sjukdomar. Webbaserad. Engelska.
MentalEarth, som är på engelska och modererad dvs övervakad av en psykolog.
Schizophrenia.com, engelska, oövervakad, men ofta bra. Kan nås också via chatprogram och server 66.88.11.227 port: 6667

Underkategorier