Självhjälp

Våld

Uppdaterad: 15 februari 2017

våld

  

Länge har personer med schizofreni ansetts farliga och säkert av många olika orsaker. Livslång vård på mentalsjukhus förr, filmer typ Psycho, media som kopplar våld till schizofreni vid domar till rättspsyk och enstaka vansinnesdåd, som får stor uppmärksamhet. Innan antipsykotika kom var våldsrisken större p.g.a täta psykoser. I uländer än idag kan de med schizofreni kedjas fast av anhöriga för att de varit våldsamma. När de får antipsykotika och vård så slipper de kedjorna.

 

Idag sitter 1 % av de med schizofreni på rättspsyk och i genomsnitt 5 år, så att 5 gånger fler sitter där än om de fått fängelse. Oftast är orsaken hot och misshandel. 75 % av de på rättspsyk har missbruk. Troligen kommer framöver färre få rättspsyk och fler få fängelse istället. Minskning med 90 % har diskuterats. Rättspsyk är inte ett tidsbestämt straff till skillnad från fängelse. Förr dominerade psykossjukdomar på rättspsyk, men idag är det autism.

 

Viktigt också att de med schizofreni oftare drabbas av brott än de själva begår brott. Antagligen för att de är ett lätt byte. Inte bra att bli misshandlad för att det kan ge paranoia och kanske att situationer kan misstolkas och utlösa våld för att själv slippa våld. Personer med schizofreni bör inte placeras i bostadsområden med högre brottslighet och missbruk för att minska utsattheten för våld, brott, rädsla och paranoia.

 

För 10 år sedan informerades om att missbruk och våldsbenägenhet innan insjuknandet eller ärftlig våldsbenägenhet, som finns hos syskon eller föräldrar, orsakar nästan allt våld vid schizofreni. Attityderna har blivit mycket bättre efter detta även om vissa behåller gamla fördomar.

 

Två typer av våld finns: planerat våld och impulsivt våld. Det senare orsakas ofta av ilska och rädsla, som är ett svar på stress.

 

Förutom missbruk påverkar tre andra huvudfaktorer missbruksvåldet - psykotiska symptom, ilska och miljöfaktorer, som bristande respekt, kontrollerande och oempatiskt bemötande, men dåligt bostadsområde med droger spelar också in. Det går att minska våldet genom att försöka minska dessa fyra faktorer. Bristande impulskontroll tros också påverka.

 

Värst är nog om antipsykotika inte ger effekt – behandlingsresistens för det blir fler psykoser då. Om också antisocial personlighetsstörning finns tros risken för våld öka. Nackdelen med att utöva våld är att risken för att dö av våld är 5 gånger högre än normalt. Vid psykotiska sjukdomar utan missbruk eller andra riskfaktorer är risken för våld mindre än normalt.

 

Antipsykotika minskar psykotiska symptom, aggressivitet och våldsrisk samt återfall i våld minskas med 42%. Effekten mot aggressivitet kommer snabbt och efter dagar redan. Clozapine, Zyprexa/Olanzapin och Risperidon har bäst effekt mot aggressivitet av antipsykotika. Vid missbruk missköts ofta medicinering, vilket ger mer psykotiska symptom, där särskilt vanföreställningar kan öka våldsrisken. Abilify/Aripiprazol tros kanske kunna förbättra impulskontrollen.

 

Både missbruk och våld vid schizofreni beror troligen på genetiska faktorer. Troligen har rättspsykiatrin bästa kunskaper och erfarenhet av att behandla våld.

 

Det är inte omöjligt att antistigmakampanjer kan minska våld om psykiskt sjuka får ett bättre bemötande av folk. 

 

Självhjälp:

 

 • Sök hjälp mot ditt missbruk. Tala med psykiatrin eller försök få hjälp t.ex via Länkarna. Vid schizofreni finns oftast ett lindrigare missbruk. 

 • Försök undvika rättspsyk om du kan för att slippa ett långt straff. Vid schizofreni är det i genomsnitt inläggningar på 6 dagar per år, så fängelse borde gå för de flesta. Rättspsyk kan kosta 100 kr per dygn i vårdavgift medan fängelse är gratis och arbete eller sysselsättning ger 13 kr per timme där. Men sjukersättningen förloras oftast både i fängelse och på rättspsyk. Då får ansökan göras om försörjningsstöd hos kommunen till t.ex hyra för lägenhet.

   

 • Undvik personer du blir förbannad på och undvik också bråkiga personer, kriminella och alkohol- eller drogpåverkade. Säg heller inte något negativt eller kritisera sådana personer. Avlägsna dig långsamt från platsen utan att titta på dem.

   

 • Kontrollera att du fått alla psykosociala behandlingar med effekt på psykossymptom och återfall i psykos. Viktigast är sjukdomshantering (IMR), familjeutbildning och familjeintervention. Men viktigast är förstås behandling mot missbruk. Det kan också finnas psykologiska behandlingar mot ilska och aggressivitet.

   

 • Upptäcker du att en person har vanföreställningar, där du upplevs som ett hot, undvik den personen. Kan kanske leda till våld vid psykos.

  

Kontakta läkare:

 

 • Vid aggressivitet vid missbruk med planer på brott eller våld kontakta psykiater genast. Kan vara värt att vara inlagd en kort tid för att slippa 5 år eller längre på rättspsyk. 

 • Bäst effekt mot ilska och aggressivitet har Clozapine, Zyprexa/Olanzapin och Risperidon. Vid missbruk brukar Risperdal Consta depåinjektioner ges. Diskutera även med din läkare om du kan tillfälligt höja antipsykotikadosen, när du känner dig arg eller aggressiv. 

 • Irriterar dina föräldrar dig eller gör dig arg ofta kontakta din psykiater, så att dina föräldrar får familjeutbildning och kanske också familjeintervention. Det kan också halvera dina psykoser förutom minska ilska. 

 • Bor du i ett bostadsområde med våld och missbruk, som gör dig rädd och paranoid. Skaffa ett intyg från din psykiater att din sjukdom kräver ett lugnare bostadsområde. Kontakta sedan kommunens biståndshandläggare med krav på ny bostad. Har du Personligt Ombud kan denne sköta allt detta åt dig.

0
0
0
s2smodern

Kommentarer   

#3 Ready 2017-02-16 21:19
De personer som skadar andra permanent med våld borde låsas in på livstid.
Citera | Anmäl till administratören
#2 zoegas 2016-07-11 21:18
"Undvik personer du blir förbannad på och undvik också bråkiga personer, kriminella och alkohol- eller drogpåverkade. Säg heller inte något negativt eller kritisera sådana personer. Avlägsna dig långsamt från platsen utan att titta på dem."

Hahahahah
Citera | Anmäl till administratören
#1 Metrogirl 2016-07-11 14:31
löjligt
aggessivitet sitter i reptilhjärnan o är en automatisk funktion precis som hos djur
Citera | Anmäl till administratören

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera