Sök efter typ av självhjälp

Google

Dr Google I presume?

En studie i England har gjorts för att undersöka, vilken betydelse internet har vid psykossjukdom. Det var dock bara 22 personer, som intervjuades.

Internetanvändning var vanlig i motsats av vad man kan tro.

Wikipedia och Google var vanligast. Ingen använde appar eller besökte officiella psyksajter typ Schizofreniförbundet.

Sökningar om läkemedel och biverkningar var vanligast.

Att söka efter andra patienters egna upplevelser av sjukdomen var mycket intressant för att få reda på tips hur man skulle göra vid problem. Liksom om diagnos och behandling.

De som inte sökte efter information var de som litade på vad psykiatrin informerade om. En grupp använde informationen i diskussioner med psykiatrin, medan en annan grupp litade mer på infon på nätet än den som psykiatrin gav.

Forskarna ser att det kan bli problem om man inte diskuterar med psykiatrin om vad man hittat på nätet för att ändra sin behandling. 

Läs mer hos The Mental Elf.

Läs Viska:s Framtidens självhjälp och vård - Appar.

Vid tydlig nedsättning av kognitionen och vid disorganisation svårt att veta hur man mår

En ny studie har gjorts för att undersöka hur pålitligt personer med schizofreni (50 personer) rapporterar själv om sitt mående med testet Subjective Well-being under Neuroleptics scale-Short form (SWNS) genom att göra om testet kort tid efter första testet. 

Resultatet tydde på dålig tillförlitlighet av testet var kopplat till kognitiva nedsättning och disorganisation (ger stört tänkande, stört tal och stört beteende).

Bara 8 % fick identiska resultat vid samma testtillfälle.

Forskarna säger att personer med schizofreni med tydlig kognitiv nedsättning och disorganisation kan man inte riktig lita på när de bedömer själva sitt eget mående. 

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

Forumtroll

Forumtroll måste tyvärr avstängas med omtanke om andra

Effekten av sociala medier är huvudsakligen okänd vid psykiska sjukdomar, men det är känt att internet används.

En litteraturstudie fann att det fanns två randomiserade studier på området med moderat kvalité. I studierna gavs psykoutbildning eller forum/e-postlistesupport av andra brukare.

Efter 3 månader upplevdes stressen mindre och sociala stödet upplevdes större för de med schizofreni. De som var mest nöjda upplevde dock ökat psykologiskt tryck. Bara dessa tre saker mättes. 

Användningen av sociala medier forum är allmänt förekommande och ökande, men förhållandet mellan sociala medier och psykisk hälsa är komplex, inte så väl känd och potentiellt skadlig.

Detta är skäl för ytterligare studier av detta område.

Bevis tyder på att socialt nätverkande kan kopplas till depression utom vid psykos, där effekten är motsatt att depressionen minskar. Ytterligare studier krävs dock.

Läs mer hos J Med Internet Res 2016;18(4):e92.

Läs hos The Mental Elf.

jogging

Aerobisk motion, som ger flås - jogging och gym för bättrar också kognition = tankeförmåga

Personer med psykoser motionerar mindre än normalt jämfört med allmänheten. Beror på sjukdomen och faktorer som depression, kognitiva problem, rörelsesvårigheter eller smärta enligt en ny studie.

Studien är baserad på 200 000 personer i 50 olika länder.

WHO:s krav på motion med 150 minuter per vecka räknades som tillräcklig motion.

36 % färre med schizofreni än normalpersoner uppfyllde WHO:s motionskrav. För män med psykos var siffran 50 %.

Forskarna säger att mer motion kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom och förlänga livet. 

Läs mer hos PsychCentral.

Läs artikeln i Schizophrenia Bullentin.

Läs Viska:s Motion som medicin.

lägenhet

Pensionsmyndigheten har ett kalkylprogram på sin hemsida, där man kan göra en preliminär beräkning av sitt bostadstillägg, som kan fås vid över 65 års ålder.  

Den fungerar inte vid aktivitetsersättning eller sjukersättning.

Har man låg ersättning kan man få 93 % av hyran fast det finns ett tak dvs maxhyra,

Sedan är man efter betald hyra garanterad en minimiinkomst automatiskt genom förhöjt bostadstillägg. 

Läs mer hos Pensionsmyndigheten.