Sök efter typ av självhjälp

lägenhet

Pensionsmyndigheten har ett kalkylprogram på sin hemsida, där man kan göra en preliminär beräkning av sitt bostadstillägg, som kan fås vid över 65 års ålder.  Den fungerar inte vid aktivitetsersättning eller sjukersättning.

Har man låg ersättning kan man få 93 % av hyran fast det finns ett tak dvs maxhyra, Sedan är man efter betald hyra garanterad en minimiinkomst automatiskt genom förhöjt bostadstillägg. 

Läs mer hos Pensionsmyndigheten.

Socialstyrelsen har ett test där du kan göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter som du själv matar in. Dina uppgifter sparas inte i systemet.

Socialtjänstens beslut bygger på en individuell bedömning.

Om du till exempel har pengar på banken eller realiserbara tillgångar som aktier påverkar det din rätt till försörjningsstöd. 

Här finns Socialstyrelsens test.

nötter

I Sverige dör 33 % av de med schizofreni i hjärt-kärlsjukdom. Med nötter skulle kanske bara 23 % dö.

Europeiska hjärtläkare kommer med nya rekommendationer för att förebygga hjärt-kärlsjukdom med förbättring av levnadsvanor.

30 gram osaltade nötter per dag kan kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom med runt 30 procent.  

Läs mer i Dagens Medicin.

Läs Viska:s Kroppsliga sjukdomar.

Khai Chau

Khai Chau tar en lur

Det lär inte finnas någon sådan form av terapi, än – förutom kanske bara för min egen del.

Man ska ha tur med att ha en ”jourhavande kompis”, som man kan ringa till och prata med.

VAD man pratar om, spelar mindre roll, bara personkemin stämmer.

Det kan vara samhällsfrågor, idrott, politik, föreningslivet m.m. … en NEUTRAL tanke är alltid bättre än en ångestladdad tanke! 

Tyvärr har min teleräkning också varit mycket hög på grund av detta.

Läs mer i RSMHBloggen.

mål

Om-sedan planering handlar om att veta vad du skall göra vid ett visst problem eller situation

En genomgång av undersökningar om hur man skall kunna uppnå sina mål vid olika psykiska sjukdomar (men inte att sätta mål).

29 studier fanns på schizofreni, schizoaffektiv, ångest, depression, missbruk, ADHD och hjärnskada.

De flesta studier använde om-sedan (if-then) planering för att nå målen och ge beteende förändring.

Om-sedan betyder t.ex om jag får ångest hur och när skall jag sedan handla på ett visst sätt för att det skall bli bättre.

Studien visade att om-sedan planering kan vara en effektiv teknik för att nå mål vid psykiska sjukdomar.

Effekten var kraftig och om-sedan planering kan vara effektiv för att nå mål vid en rad olika kliniska problem.

Läs mer hos The Mental Elf.