Sök efter symptom

Det är en effektiv behandling, där man identifierar effekten av beteendet på symptom, känslor och problem.

Man uppmanas till positiva beteenden, som planera aktiviteter och göra konstruktiva saker man annars skulle undvika.

Brist på aktivering är ett vanligt problem vid schizofreni och sannolikt en stor orsak till depressionerna.

Utmärkt självhjälpsbok:

Manage Your Mood: How to Use Behavioural Activation Techniques to Overcome Depression (2007) av David Veale och Robert Willson, 151 kr finns hos Adlibris.

Ur boken Coping with Schizophrenia av K. Gournay och D. Robson. 2014

Coping with Schizophrenia av K. Gournay och D. Robson är en ny självhjälpsbok.

Boken är på bara 160 sidor och kostar 67 kr.

Det är inte alls samma bok, som skrevs av två psykologer och som hade samma titel.

Läs mer hos Adlibris.

Amazon finns mer information om boken.

Boken finns recenserad här.

Viktiga fakta i boken kan du läsa här.

KBTKBT

Det går att ge sig själv kognitiv beteendeterapi (KBT) om man inte har tillgång till terapeut.

Två utmärkta självhjälpsböcker finns, där man kan lära sig att ge sig själv terapi. Vanligast är behandling mot fobier, depression och ångest, men i böckerna skall också finnas exempel för schizofreni. KBT kan ändra på felaktiga tankar, föreställningar, attityder och beteenden.

Cognitive Behavioural Therapy Workbook for Dummies från 2012 av Rhena Branch och Rob Wilson kostar 108 kr på Adlibris.

Cognitive Behavioural Therapy Explained från 2007 av Graeme Whitfield och Allan Davidson kostar 287 kr på Adlibris.

Båda dessa böcker rekommenderas i boken Coping with Schizophrenia från 2014.

Nu finns ett test på Viska, som på engelska heter Warning Signal Scale, men som här heter Har jag risk för återfall i psykos?

Testet består av 8 frågor och om man besvarar alla med Ja, så kan man ha hög risk för återfall i psykos.

Besvären skall dock varat i 2 veckor.

Om du får 6-7 ja, så kan du ju upprepa testet senare för att se om ytterligare försämring skett.

Testet finns omnämnt i boken Surviving Schizophrenia, men verkar komma från England och är vetenskapligt testat.

Du hittar testet i självtester

Underkategorier