Idag 7/11 hade Dagens Nyheter i papperstidningen en artikel "Grannen skrämde vettet ur alla". Den inleds med:"Han är både schizofren och psykotisk och kunde stå och skrika på gården mitt i natten, slog i dörren och väckte alla grannar." Det inspirerade illustratören till en stor ruggig bild av en grotesk man, som skriker och hotar med kniv. En stor del av artikeln handlar om denne man. De nämner också andra störande hyresgäster med hjärnskada, missbruk och missbruk eller psykisk sjukdom. Artikeln menar att Psykiatrireformen som kom i mitten av 90-talet har medfört problem för andra hyresgäster i form av störningar, även om ingen säker statistik eller undersökning kan redovisas.

Ett stort problem vid schizofreni är allmänhetens attityd, som leder till diskriminering, social isolering, arbetsoförmåga och ökad sjuklighet. Denna artikel späder på dessa fördomar. Enligt en färsk amerikansk undersökning är de med schizofreni bara våldsbenägna om de utsatts för våld i barndomen, bor i ett våldsbenäget kvarter eller missbrukar. Farliga är narkomaner, alkoholister och personlighetsstörningar. Narkomaner, alkoholister och schizofreni har i andra undersökningar ansetts vara 17, 12 resp 4 gånger mer våldsbenägna än normalpersoner. Det finns c:a 20000 narkomaner, 225000 alkoholister och 35000 schizofrena dvs de schizofrena skulle stå för högst 5 % av farligheten har jag räknat ut. Att därför halva artikeln handlar om ett problem med en schizofren verkar omotiverat och speglar ej verkligheten.

I boken "Surviving schizophrenia" refereras en vetenskaplig studie där en tidningsartikel om våldsbrott begångna av psykiskt sjuka leder till avståndstagande till de med psykisk sjukdom. Det finns också en amerikansk undersökning, som tyder på att folk distanserar sig från de som de tror är farliga. Artiklar som den i DN är därför skadliga eftersom de skrämmer helt omotiverat folk för schizofrena, vilket därmed skapar isolering och ökad sjuklighet för dem. Dagens Nyheter är en borgerlig tidning med därmed en skattesänkarprofil, men i detta fall verkar man eftersträva ökade skatter - vårdutgifter.

Källa:

Eva Hernbäck
Grannen skrämde vetter ur alla.
Dagens Nyheter 7/11 Bostadbilagan 2002
Lägg till kommentar