Ett nytt webbaserat verktyg kommer att finnas idag för att hjälpa psykiatriker att bestämma den bästa medicineringen för personer med schizofreni.

Ett internationellt team har tagit fram en exakt beskrivning i form av ett steg-för steg schema (algoritm) till stöd för psykiatriker, när de tar beslut om behandlingen.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar användning av den.

Verktyget kan användas i normalsituationer, men också vid kriser som självmordsrisk, våld och allvarliga biverkningar.

Algoritmen är unik på många sätt. Den kräver att man skall först se om patienten har dessa kriser innan beslut om läkemedelsbehandlingen fattas.

Algoritmen finns på www.ipap.org.

Källa:

Ascribe