Leponex godkänt i USA av FDA också mot självmordsbenägenhet.

Den amerikanska kontrollmyndigheten godkände i november att klozapin dvs Leponex, som kallas för Clozaril där, får användas mot självmordsbenägenhet vid schizofreni eller schizoaffektiv sjukdom.

Enligt fabrikanten Novartis är det första gången ett läkemedel fått det användningsområdet. I USA får Novartis ensamrätt att marknadsföra denna användning i 3 år.

10 % av de med schizofreni begår självmord och Leponex reducerade antal självmordsförsök och sjukhusläggningar för att förhindra detta med 26 % jämfört med Zyprexa.

De med Leponex använde också färre andra psykofarmaka.

Kommentar:

Risken för självmord kommer säkert att minska och bli mycket lägre än 10 %. Ökad behandling med antidepressiva mot depression samt ångest och lägre doser av antipsykotika är nog de viktigaste orsakerna. De gamla klassiska antipsykotiska medlen gavs ofta i högre doser, som kan ge depression och ångest, vilket kanske inte var så lyckat. Genom sociala insatser och i och med att fler får daglig sysselsättning kommer säkert också att bidra positivt.

Källa:

Pressmeddelande från Novartis