Stockholms Läns Landstings expertkommitté för läkemedel har gjort ett utlåtande om Abilify:


Aripiprazol (Abilify) representerar ett nytänkande.

En förhoppning är att aripiprazol bättre skall upprätthålla optimal dopaminerg transmission jämfört med övriga neuroleptika och därmed gynna kognitiva funktioner.

En annan är färre extrapyramidala biverkningar.

Dessa förhoppningar har dock ej säkerställts.

Aripiprazol bör därför användas återhållsamt och med särskilt noggrann klinisk uppföljning.

Kloka Listans råd står sig dvs nyinsjuknade skall få Risperdal i första hand och Zyprexa i andra hand.

Läs mer på Janus.

Du har inte rätt att posta kommentarer