Stockholms Läns Landstings Läkemedelskommitté har kommit med de nya läkemedelsrekommendationerna för 2003 i den s.k. Kloka Listan. Här är rekommendationerna för Psykos:

Psykos:

I första hand

Cisordinol zuklopentixol
Haldol haloperidol

I andra hand

Risperdal risperidon

I tredje hand

Clozapine Alpharma klozapin

Kommentar:

Skillnaden gentemot i fjol är att Leponex försvunnit och ersatts helt av det identiska men billigare Clozapine Alpharma. Trilafon har utgått, som förstahandspreparat, vilket verkar lite underligt eftersom det har kort halveringstid 9 tim jfr med c:a 24 timmar för övriga.

Detta skiljer sig ganska mycket från den internationella trenden under hösten. Både de engelska NICE och de amerikanska Mount Sinai rekommendationerna kom fram till att atypiska antipsykotika var förstahandsmedel till nyinsjuknade. Dessa rekommendationer är nationella och omfattar alltså totalt en befolkning på 337 miljoner. Stockholns Län har en befolkning på 1,8 miljoner och eftersom vården sannolikt är likvärdig, så kan det uppskattas att chansen att Stockholm har rätt är cirka 0,5 % dvs det är inte särskilt troligt att Stockholms rekommendationer är korrekta.

Källa:

Kloka Listan 2003

Du har inte rätt att posta kommentarer