Antipsykotiska läkemedel minskar psykossymtomen vid schizofreni och annan psykossjukdom.

Leponex är det effektivaste antipsykotiska läkemedlet följt av Risperdal, Zyprexa och Trilafon.

Det finns osäkerhet i de jämförelser som gjorts mellan olika antipsykotiska läkemedel.

Det finns skillnader mellan antipsykotiska läkemedel avseende biverkningar, men det finns få bra, direkta jämförelser.

Valet av preparat med hänsyn till biverkningar får bygga på individuella överväganden.

Två av de effektivaste preparaten, Leponex och Zyprexa, medför hög risk för viktuppgång, glukosintolerans och blodfettsförhöjning.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer