Zyprexa (olanzapin) kan kanske användas i högre doser vid behandlingsresistent schizofreni.

Idag får ungefär 30 % ingen effekt mot sina schizofrenisymptom av antipsykotika och de får då Leponex, som ger effekt hos de flesta.

Alla tål dock inte Leponex tyvärr utan en liten andel kan få allvarliga biverkningar.

Zyprexa liknar kemiskt sett Leponex ganska mycket.

En amerikansk studie tyder nu på att Zyprexa i doser 3-4 gånger högre än normalt har effekt vid behandlingsresistent schizofreni, men att det kan ta liksom för Leponex upp till 6 månader innan effekten kommer.

Det krävs dock större studier för att bättre bevisa detta.

Forskarna skall nu gå vidare och studera om Risperdal Consta har samma effekt vid behandlingsresistent schizofreni, eftersom Risperdal har lindrigare biverkningar än både Zyprexa och Leponex.

Läs mer på Newswize.com.

Du har inte rätt att posta kommentarer