En undersökning har gjorts vid dålig effekt av antipsykotika vid schizofreni, där man jämförde att byta preparat eller att lägga till ett nytt.

Att lägga till ett nytt preparat gav mindre chans att minska positiva symptom, förbättra funktionsförmågan samt att förhindra sjukhusinläggning.

Det är alltså bättre enligt denna undersökning, som omfattade drygt 200 patienter att byta antipsykotika vid dålig effekt.

Läs mer på Focus.

Du har inte rätt att posta kommentarer