En genomgång av 150 studier om läkemedelseffekt visar att nyare läkemedel inte alls har de fördelar som läkare och patienter tror.

Lena Flyckt som är docent/programområdesansvarig psykossjukdomar, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatri Nordöst, Stockholm skriver bl.a följande:

"Man kan konstatera att vår profession har låtit sig förledas av läkemedelsbolagens massiva informationskampanj för de nya och dyrare läkemedlen.

En viktig slutsats är att valet av antipsykosläkemedel inte bör basera sig på grupptillhörighet utan på en sammanvägning av önskvärda effekter, minsta möjliga biverkningar och kostnadseffektivitet.

Här står sig de äldre antipsykosläkemedlen, särskilt Trilafon, mycket väl i en jämförelse med de nyare".

Enligt artikeln saknas belägg för att de nya läkemedlen har färre biverkningar, att de är mer kostnadseffektiva eller har en gemensam atypisk effekt, dvs reducerar negativa symtom.

Slutsatserna är baserade på en metaanalys av 150 randomiserade studier, där andra generationens läkemedel jämförts med första generationens, företrädesvis Haldol.

Läs i Läkartidningen.

 

Du har inte rätt att posta kommentarer