En ny undersökning, EUFAST visar att både gamla och nya antipsykotika ger en moderat förbättring av kognitiva symptom vid första insjuknandet i schizofreni.

Tidigare har nya antipsykotika ansetts bättre, men det berodde på att förr användes väldigt höga doser av gamla antipsykotika, som försämrade kognitionen.

I denna undersökning använde man 1 - 4 mg Haldol.

Läs mer på Medscape.