Tre nya antipsykotika kan komma inom en tre års period.

Först kommer iloperidon, men det blir ett andra eller tredjehandsalternativ, eftersom man före användning måste göra EKG-kontroll av hjärtat.

Liknande problem har Zeldox och Serdolect.

Fördelen med preparatet är att det finns ett test man kan göra innan, som visar om chanserna är goda att man får effekt av preparatet.

Det andra preparatet är asenapin, men i en ny undersökning förbättrades inte negativa symptom, men det hade effekt på positiva symptom.

Lurasidon verkar ha effekt också mot kognitiva och depressiva symptom, vilket är väldigt intressant.

Det som saknas är antipsykotika med klar effekt på kognitiva symptom, som är mycket handikappande och som kan göra det svårt att klara sig själv.

Du kan läsa mer om de nya preparaten i Psychiatric Times.

Du har inte rätt att posta kommentarer