I England pågår ett projekt, där personer med schizofreni och bipolär, kan få upptill 8000 kr per år om de tar sin medicin, som läkaren rekommenderat.

Anledningen till detta är att många slutar att ta sin medicin och får psykoser och funktionsförluster, vilket belastar vården.

Genom belöningen hoppas det att fler fortsätter sin medicinering och det är bara de som haft medicineringsproblem, som ifrågakommer för belöningen.

Att missa så litet som 1-10 doser fördubblar risken att få en psykos.

Läs mer på BBC News.

Du har inte rätt att posta kommentarer