Psykospatienters funktionsförmåga och självkänsla ökar när patienten och sjuksköterskan är med och fattar beslut om medicin och behandling även om behandlingen kan medföra obehag och besvärande biverkningar.

Detta visar resultat som bygger på registerdata samt intervjuer med patienter och sjuksköterskor framgår bl.a. av Bodil Svedbergs avhandling Depåneuroleptika på gott och ont.

Du har inte rätt att posta kommentarer