Vid inläggning och behandling med antipsykotika mot schizofreni höjs ofta dosen för att efter några veckor sänkas.

Nu visar en studie med Risperdal att om den högre dosen behålls så minskar risken för återfall i psykos från 30 % till 9 % utan att risken för biverkningar ökar.

Trots att antipsykotika funnits i 50 år, så finns det fortfarande oklarheter hur man bäst använder dem.

Läs mer på Am J Psych.

Många här vill sänka sin dos med antipsykotika och här visas att det kan finnas risk för att det kan öka risken för att få återfall.

Du har inte rätt att posta kommentarer