En studie följde under ett år drygt 600 personer med schizofreni för att se hur många som byter antipsykotika.

Nästan 30 % bytte antipsykotika.

Sex viktigaste orsakerna till bytena var medicinavbrott året innan, depression, inget missbruk, kvinnligtkön, akatisin förvärrats och värre symptom på depression/ångest under de två första veckorna av antipsykotikamedicineringen.

Det sistnämnda var den viktigaste orsaken.

Läs mer på 7thspace.

Du har inte rätt att posta kommentarer