Engelska forskare har på personer med risk för psykos funnit bevis för att glutamat i hjärnan frisätter dopamin och därmed ökar psykosrisken.

Genom att med läkemedel påverka glutamat skulle dopamin kunna sänkas i ett tidigare steg och psykossymptomen mildras.

Läs mer på Forbes.

Det finns antipsykotika med effekt på glutamat under utprovning redan.

Du har inte rätt att posta kommentarer