Foto: Wikimedia

Ett nytt antipsykotikum, som innehåller lurasidon och kallas Latuda har blivit godkänt för användning i USA.

Läs mer i BusinessWire.

 

Du har inte rätt att posta kommentarer