Fastän s.k atypiska antipsykotika först godkändes för användning mot schizofreni, så sker en ökad användning mot andra sjukdomar, trots att otillräckligt med bevis finns för att de skall fungera där rapporterar en forskare i USA.

Hälften av användningen i USA av nyare antipsykotika kan vara dåligt underbyggd.

Det man reagerar främst mot är användning mot bipolär, depression och autism.

Läs mer hos Reuters.