antipsykotika

10-30 % av de med schizofreni får mer än ett antipsykotikum trots att det inte är bevisat bättre.

En studie visade att de som gick från två till ett antipsykotikum gick ner i vikt och utan att psykossymptomen förvärrades.

De som hade två preparat ökade i vikt. Det blir också billigare med bara ett preparat.

Det fanns dock de i studien (c:a 30 %) som återgick till att använda två preparat.

Läs mer på Medscape.

Du har inte rätt att posta kommentarer