Abilify

En ny studie tyder på att byte till Abilify från ett annat antipsykotikum med påverkan på ämnesomsättningen leder till viktminskning, mindre bukomfång och sänkta LDL-värden.

Läs mer i HealthCanal.

Du har inte rätt att posta kommentarer