schizofreni

En amerikansk undersökning på 20 personer med schizofreni, som hade använt antipsykotika i 15 +/- 12 år, visade att 95 % hade minst en lång tidsperiod, när de inte tagit antipsykotika.

En komplex bild av medicinanvändning eller medicinvägran beskrevs av personerna.

En rad yttre faktorer influerade initieringen av medicineringen och den fortsatta användningen - tryck från familj eller läkare, sekundära förmåner för att ta medicinen samt olika tvingande faktorer.

Personliga faktorer övertrumfade rationella modeller när beslut om medicinen skulle tas och patientens svar underströk betydelsen av tillit, emotionella reaktioner och subjektiva erfarenheter med mediciner och stigma.

Forskarna är tveksamma till att medicineringen skall ske så frivilligt som den sker idag. Medicinavbrotten ses som en del av inlärningen i att ta sin medicin.

Läs mer på Psychiatric Services.

Du har inte rätt att posta kommentarer