Den lärdom jag drar av detta blir att man inte ska ge antipsykotiska läkemedel på andra indikationer än pågående psykos, skriver Henrik Jonsson, apropå huruvida antipsykotiska läkemedel ger olika aspekter av hjärnatrofi.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#7 Admin1 2012-09-26 06:39
Hjärnatrofi är minskad hjärnvolym och att hjärnceller försvunnit. Sedan denna artikel kommit har fler undersökningar kommit som visar att bipolära med antipsykotika får inte hjärnatrofi. Se på Relaterade artiklar till vänster, så hittar du mer läsning.
notwoodstock
#6 notwoodstock 2012-09-25 23:13
Vad är hjärnatrofi?
Admin1
#5 Admin1 2011-08-15 14:09
Medscape hade en artikel om hjärnatrofin av antipsykotika för några månader sedan. Vid schizofreni kunde man inte undvara antipsykotika ansåg de, men man skulle eftersträva att använda lägsta dos. För övriga diagnoser och särskilt ångest och depressioner skulle man undvika antipsykotika tillsvidare.
Geta
#4 Geta 2011-08-14 23:09
Hur förklarar man då att de flesta med schizofreni förbättras med åldern, även om de är medicinerade med antipsykotika?
Hjärnatrofi borde ju ta ut sin rätt med försämring av funktioner i stället för förbättring.
Admin1
#3 Admin1 2011-08-14 22:41
Han i Läkartidningen menar nog att man bara skall ta antipsykotika vid akut psykos och inte för att förebygga psykos. Det skulle leda till att man fick psykoser oftare vid schizofreni. Han skriver också att psykoser troligen kan ge hjärnatrofi. :-*
Geta
#2 Geta 2011-08-14 21:22
Det finns ju personer som har en livslång psykos och som aldrig riktigt klarnar till. Jag tycker att den här debattartikeln är oklar. Vi är ju många som för tillfället inte har akut psykos men som ändå väljer att ta antipsykotika för att inte riskera att plötsligt bli kraftigt psykotiska och därmed slå sönder hela vår tillvaro, som vi byggt upp.
idefix
#1 idefix 2011-08-14 20:53
Hur definierar man då en pågående psykos? Är en psykos som är på väg att gå över pågående? Är det kanske så att läkemedlen konserverar psykosen, som vissa här på Viska påstår?

Många frågor inga svar... :)

Du har inte rätt att posta kommentarer