Risperdal

Vid PTSD används oftast först SSRI-antidepressiva, som verkar ge sämre effekt hos män.

Om effekten är otillräcklig av denna behandling har man använt atypiska antipsykotika.

Nu visar en studie på amerikanska krigsveteraner med PTSD att riperidon (Risperdal) inte har någon effekt mot PTSD.

Läs mer i Läkartidningen.