Att avbryta medicineringen är ganska vanligt vid alla kroniska sjukdomar och också vanligt vid schizofreni.

Vid schizofreni finns dock andra faktorer som bristande sjukdomsinsikt (viktigaste faktorn) och kognitiva svårigheter (dåligt minne), som gör att medicinen inte tas.

Också biverkningar och missbruk kan leda till medicinavbrott.

KBT kan användas för att minska risken för medicinavbrott, men också depåinjektioner.

Läs mer hos PsychCentral.

Du har inte rätt att posta kommentarer