Trilafon är en produkt som funnits länge, den godkändes redan 1957 (Trilafon dekanoat 1987), och det är i dag få länder där produkten fortfarande används; injektionsvätskan endast i de nordiska länderna inom EU.

Att produkten funnits så länge innebär att dokumentationen inte är särskilt modern, däremot är den kliniska erfarenheten givetvis både lång och omfattande.

Vi för nu en dialog med företaget som tillverkar Trilafon dekanoat om möjligheterna att öka lagret så att vi kan garantera leveranser till den 30 november och om möjligheten att hitta en lösning så att produkten på något sätt även framgent kan göras tillgänglig för patienter i Sverige.

Läs mer i Läkartidningen.

Läs Svenska Psykiatriska Föreningens öppna brev till läkemedelsföretaget i Läkartidningen.

 

Kommentarer   
Nissegossen
#3 Nissegossen 2012-07-19 15:58
Ja!
Admin1
#2 Admin1 2012-07-18 15:00
Kanske var det så, Nisse. Enantatet var väl ganska kortverkande. Läste du i Läkartidningen att de försöker hitta en ny tillverkare till Trilafon dekanoat och att besked kommer i augusti om detta.
Nissegossen
#1 Nissegossen 2012-07-18 06:25
Jag undrar för det står att Trilafon Decanoat har funnits sedan 1987 och eftersom jag sedan 1980 stått på Trilafon injektioner så ställer det till med frågetecken för mig! Detta gör att jag ställer mig frågan, att innan 1987, kan jag då ha fått Trilafon Enantat injektioner? :o

Du har inte rätt att posta kommentarer