Atypiska antipsykotika kanske inte fungerar hos äldre och de medför hög risk för biverkningar rapporterar forskare.

I en randomiserad studie var det frånvaro av signifikant förbättring av psykopatologi och en hög andel av metaboliskt syndrom (37 % på 1 år) samt 24 % allvarliga och 51 % icke-allvarliga biverkningar.

Seroquel, Zyprexa, Risperdal och Abilify ingick i studien, där särskilt Seroquel hade allvarligare biverkningar än övriga preparat.

Läs mer hos Medpage Today.

Kommentarer   
Isa-Alise
#1 Isa-Alise 2012-12-01 19:12
Men studien var ju inte bara på patienter med schizofreni, utan med affektiv sjukdom, demens eller PTSD! Inte ska man behandlas med neuroleptika mot PTSD eller demens, och endast vid affektiv sjukdom om man är psykotisk... annars fiins ju helt andra mediciner som fungerar bättre!

Du har inte rätt att posta kommentarer