Vid beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) hos personer med demenssjukdom bör kroppsliga orsaker uteslutas.

Antipsykotiska läkemedel bör undvikas och icke-farmakologiska metoder användas i första hand.

Läs mer hos Janusinfo.

Du har inte rätt att posta kommentarer